B-vitaminerne

B-vitaminer holder hjerne og øjne sunde

Der kommer flere og flere videnskabelige beviser på, at der er en sammenhæng mellem mangel på B-vitaminer, særligt B6, B12 og folsyre, og svækkelse af hjerne og øjne i form af en øget risiko for makulær degeneration og Alzheimers samt en hurtigere udvikling af de to sygdomsprocesser.

Resultaterne af forsøget Vitamins in Cognitive Impairment Trial (VITACOG) viser, at omfanget af hjerneatrofi faldt med 29,6%hos 168 deltagere (70 år og derover), som tog et tilskud af 20 mg B6-vitamin, 500 mikrogram B12-vitamin og 800 mikrogram folsyre om dagen i 24 måneder, i forhold til placebo-gruppen.

Det interessante er, at blandt de 168 deltagere, der fik tilskud, oplevede de 25 %, der havde det højeste homocystein-niveau ved forsøgets start, en 53 % reduktion i omfanget af atrofi i forhold til placebogruppen.

To åbenlyse spørgsmål

  • Eftersom et øget B-vitaminniveau reducerer omfanget af atrofi, er et øget homocystein-niveau så en direkte årsag til hjerneatrofi, eller er hjerneatrofi resultatet af et reduceret niveau af B6, B12 og folsyre?
  • Er et øget homocysteinniveau kun en markør for B-vitaminmangel?

B-vitaminer og Alzheimers

B-vitaminmangel har gentagne gange vist sig at have en sammenhæng med Alzheimers og mild kognitiv svækkelse:

  • Et lavt B6-niveau giver et øget antal læsioner i hjernen hos patienter med Alzheimers.
  • Et forsøg foretaget i Sverige viste, at patienter med et lavt niveau af B12-vitamin og folsyre havde dobbelt så høj risiko for at udvikle Alzheimers over den tre årige forsøgsperiode
  • Et forsøg med 126 patienter, herunder 30 med Alzheimers, viste, at indholdet af folsyre i cerebrospinal-væsken var signifikant lavere hos patienter med sent udviklet Alzheimers.

B-vitaminer og makulær degeneration

Et stort dobbeltblind forsøg offentliggjort i Archives of Internal Medicine tyder på, at en kombination af B6-vitamin, B12-vitamin og folsyre kan beskytte kvinder mod aldersrelateret makulær degeneration.

Kvinder, der tager disse tre vitaminer i mængder, der ligger over den anbefalede dagsdosis, havde 1/3 lavere risiko for at udvikle makulær degeneration i forhold til kvinder, der tog placebo.

Epidemiologer ved Harvard Medical School og Brigham and Women’s Hospital i Boston analyserede data indsamlet som en del af et stort forsøg, som oprindelig var designet til at teste virkningen af andre vitaminer på kvinder med hjerteproblemer, l 1998 udvalgte forskerne blandt forsøgsgruppen 5.205 kvinder, som ikke led af makulær degeneration, og som var villige til at deltage i en test med B6, B12 og folsyre. Deltagerne blev inddelt, så halvdelen fik tilskud af disse vitaminer, mens den anden halvdel fik placebo. Det er interessant at bemærke, at de fleste af kvinderne i forsøget var overvægtige. Flere end 20 forsøg har angivet overvægt som en risikofaktor for udvikling af makulær degeneration.

Gennemsnitsalderen for forsøgsdeltagerne var 63 år. Begge grupper beskrev deres syn ved at besvare spørgeskemaer, der blev tilsendt hvert år. Deltagerne måtte tage multivitaminer sammen med B6, B12 og folsyre op til maksimalt den anbefalede dagsdosis (ADT). Når en deltager rapporterede, at hun havde fået stillet diagnosen makulær degeneration, kontaktede forskerne den pågældende kvindes øjenlæge for at få en rapport.

Efter 7,3 års opfølgning var der 82 tilfælde af aldersrelateret makulær degeneration blandt kvinder, der fik placebo, og kun 55 tilfælde blandt kvinder, der fik stærke tilskud af B-vitamin.

Hvordan sikrer jeg, at jeg får B-vitamin nok?

Total B-Complex fra Natur-Drogeriet A/S – så er du dækket ind med alle B-vitaminerne. Og vil du have lidt ekstra, så prøv Super B-Complex med fire adaptogene urter, der øger virkningen!

B-vitaminer er med til at holde hjerne og øjne sunde

Læs også
B-vitaminerne har stor betydning for dit helbredB-vitaminer er med til at holde hjerne og øjne sunde
B-vitaminmangel er almindelig hos ældre mennesker
Homocystein, folsyre, B6-vitamin og B12-vitamin
Makulær degeneration – en forklaring
Total B-Complex – alle B-vitaminerne + lidt mere
Gærflager – 100 % naturlige og velsmagende
Zink mod AMD?
Husk vitaminerne, hvis du vil forebygge grå stær

Kilder
Vitamins in Cognitive Impairment Trial. September 2010 PLoSONE.
Christen WG, Glynn RJ, Chew EY et al. Folic acid, pyridoxine, and cyanocobalamin combination treatment and age-related macular degeneration in women: the Women’s Antioxidant and Folic Acid Cardiovascular Study. Arch Intern Med. 23. februar 2009; 169 (4):335-41.