B9-vitamin (Folsyre)

Folsyremangel – en mulig årsag til depression?

Kan noget så enkelt som folsyremangel være en medvirkende årsag til udviklingen af depression. Det tyder nye forskningsresultater på.

Et lavt blodindhold af folsyre, et af B-vitamingruppen, kan have en sammenhæng med en forøget risiko for at udvikle en depression, viser en ny metaanalyse. Selvom man tidligere har observeret denne mulige forbindelse, har man aldrig før anset sammenhængen for at være af afgørende betyd­ning.

Den nye metaanalyse omfattede 11 forsøg med i alt 15.315 deltagere, hvoraf 1.769 havde fået stil­let diagnosen depression. Den tilpassede analyse viste, at lav folsyrestatus – i form af lavt kostind­tag eller lavt serum- eller blodindhold af folsyre – bevirkede en 42 % forøget risiko for at udvikle en depression.

Folsyremangel kan måske være med til at udløse en depressionMetaanalysens hovedforfatter kommenterer: “Selvom forskningsresultaterne ikke beviser, at lav folsyrestatus kan forårsage depression, kan vi nu med sikkerhed sige, at der er en forbindelse. Det er desuden interessant at observere, at visse forsøgsresultater tyder på, at tilskud af folsyre kan være gavnligt for personer med depression. Vi anbefaler, at man gennemfører storstilede forsøg for yderligere at udforske denne teori”.

Læs også
For lidt folsyre kan øge risikoen for depression
Folsyremangel – en ofte uopdaget årsag til alvorlig sygdom
Perikon er effektiv mod depression
Depressioner – naturlig hjælp
Depression kan måske lindres med den rigtige kost
Carsten Vagn-Hansen: Gode råd fra Radiodoktoren
Anprisninger: B9-vitamin (folsyre)

Kilde
Gilbody S, Lightfoot T, Sheldon T. Is low folate a risk factor for depression? A meta-analysis and exploration of heterogeneity. J Epidemiol Community Health, juli 2007;61(7):631-7.