B-vitaminerne

Folsyre beskytter mod aldersrelateret hørenedsættelse

Kosttilskud med folsyre kan reducere udvikling af aldersrelateret hørenedsættelse, konkluderer en prospektiv, placebokontrolleret undersøgelse publiceret i Annals of Internal Medicine.

Jane Durga fra Nestlé Research Center i Lausanne, Schweiz, identificerede, sammen med holland­ske kollegaer, 728 ældre mænd og kvinder fra hollandske databaser, som havde et indhold af homocystein i plasma på mindst 200 picomol/l og et serumindhold af B12-vitamin på mindst 200 picomol/l. Deltagerne blev randomiseret til enten placebo eller 800 mikrogram folsyre dagligt i tre år.

Ved studiestart var den gennemsnitlige høretærskel for lave og høje frekvenser på 11,7 hhv. 34,2 dB. Efter tre års behandling havde interventionsdeltagerne en signifikant mindre stigning på lavtonehøretærsklen end placebodeltagerne (1,0 vs. 1,7 dB). Interventionen havde ingen effekt på æn­dringen i højtonefrekvenser.

Læs også
Hørelsen – er vi ved at miste den?
Høretab, folsyre og B12-vitamin
Folsyre: Ikke for meget og ikke for lidt
Betændelse i øret og fødevareallergi – er der en sammenhæng?
Folsyremangel – en ofte uopdaget årsag til alvorlig sygdom
Folsyre til vordende mødre
Folsyre og adenomer i tyktarmen

Kilde
Durga J, Verhoef P, Anteunis LJC et al Effects of folic acid supplementation on hearing in older adults. Ann Intern Med 2007;146:1-9.