B9-vitamin (Folsyre)

Folsyre beskytter mod aldersrelateret hørenedsættelse

Kosttilskud med folsyre kan reducere udvikling af aldersrelateret hørenedsættelse, konkluderer en prospektiv, placebokontrolleret undersøgelse publiceret i Annals of Internal Medicine.

Jane Durga fra Nestlé Research Center i Lausanne, Schweiz, identificerede, sammen med holland­ske kollegaer, 728 ældre mænd og kvinder fra hollandske databaser, som havde et indhold af homocystein i plasma på mindst 200 picomol/l og et serumindhold af B12-vitamin på mindst 200 picomol/l. Deltagerne blev randomiseret til enten placebo eller 800 mikrogram folsyre dagligt i tre år.

Ved studiestart var den gennemsnitlige høretærskel for lave og høje frekvenser på 11,7 hhv. 34,2 dB. Efter tre års behandling havde interventionsdeltagerne en signifikant mindre stigning på lavtonehøretærsklen end placebodeltagerne (1,0 vs. 1,7 dB). Interventionen havde ingen effekt på æn­dringen i højtonefrekvenser.

Folsyre findes i en del forskellige fødevarer, og du kan også vælge et godt kosttilskud, fx B9 Folsyre tabletter fra Natur-Drogeriet A/S.

Folsyre kan beskytte mod hørenedsættelse, når du bliver ældreLæs også
Hørelsen – er vi ved at miste den?
Høretab, folsyre og B12-vitamin
Flere tvillingefødsler på grund af folsyre
Mellemørebetændelse og fødevareallergi – er der en sammenhæng?
Folsyremangel – en ofte uopdaget årsag til alvorlig sygdom
Folsyre til vordende mødre
Folsyre og adenomer i tyktarmen

Kilde
Durga J, Verhoef P, Anteunis LJC et al Effects of folic acid supplementation on hearing in older adults. Ann Intern Med 2007;146:1-9.