E-vitamin Folkesundhed

Hørelsen – er vi ved at miste den?

Er du en af de millioner, som styrer direkte mod nedsat hørelse i en alt for tidlig alder? Her får du nogle tips til, hvordan du spidser ørerne og holder dem sunde og raske i en verden fuld af støj.

Hørelsen - er vi ved at miste den?Støjsendere overalt

Plæneklippere, hårtørrere, biograffilm, mobiltelefoner, jetmotorer, ja, selv legetøj, der piber… Der er så mange støjsendere, at vi næsten ikke tænker over det eller bemærker dem mere.

Eller skyldes det, at vi ikke er i stand til at bemærke dem? Mindst 30 mio. amerikanere lider i en eller anden grad af høretab, og ca. en tredjedel af årsagen hertil er ganske enkelt støj fra omgivelserne. Og fordi vores miljø bliver mere og mere støjende, ser audiologerne flere og flere med beskadiget hørelse, viser tal fra American Speech-Language-Hearing Association i Rockville i staten Maryland. Og de, der henvender sig, bliver yngre og yngre.

“Flere og flere begynder at få problemer med hørelsen tidligt i deres voksenliv”, siger Tina Mullins, ASHAs leder af audiologi og hørepleje. “Og det er ikke kun hørelsen, der påvirkes af støj. Støjen kan også nedsætte koncentrations- og indlæringsevnen. Desuden kan den være skyld i dårlig social og emotionel opførsel, fx i form af vredesudbrud, depression og angst.”

Ifølge Journal of Occupational Health Psychology er støj også sat i forbindelse med et øget blodtryk. Og endelig kan det være have en dårlig indflydelse på dit taljemål: Forskere fra Pennsylvania State University har påvist, at kvinder, der udsættes for støjbelastning, spiser betydeligt mere junk food end deres mindre belastede jævnaldrende.

Lidt om øret

Eftersom vores øre ikke har et naturligt forsvar, kan høretab opstå efter blot én kort, intens lyd, fx en eksplosion. Men typisk sker det over tid, efter at man over en periode kontinuerligt eller ofte har været udsat for kraftig støj. Den kraftige lyd overstimulerer de mikroskopiske hårceller, der sidder i cochlea i det indre øre. Når disse sensorer beskadiges, holder de op med at sende lydsignaler til hjernen i form af elektriske impulser via hørenerven.

Høje lyde er i vore dage så almindelig en del af billedet, at du muligvis ikke en gang er klar over, at du er ved at miste hørelsen. “Audiologerne behandler 20-årige, der har en hørelse som 40-60-årige, og det skyldes, at de konstant er omgivet af støj,” siger Julee Sylvester, talskvinde for Sight & Hearing Association i St. Paul, Minnesota.

Hvordan sker høretabet?

I første omgang er det højfrekvente lyde, man får problemer med at høre. Lyden kan være forvrænget eller uklar, og man kan måske have problemer med at høre, hvad der bliver sagt. Og når skaden først er sket, kan man som regel ikke gøre noget for at rette op på den. “I modsætning til vores øjne, hvor man kan få foretaget en laseroperation og dermed få sit normalsyn tilbage, så er det en helt anden sag med vores hørelse”, siger Sylvester. “Når først du begynder at miste hørelsen, så kan du ikke få den tilbage igen”.

Hvis du mener, at du har en høreskade, så tal med din læge. Behandlingsmulighederne omfatter hørehjælpemidler, som øger styrken på visse lyde, fx radio, tv og telefon, og høreapparater, som nu er ganske små og meget avancerede. Hvor tidligere tiders analoge høreapparater forstærkede alle lyde, så programmeres og finindstilles de nye, digitale modeller til den enkelte person. Digitale høreapparater kan være en bekostelig affære, men lad være med at spare penge ved at købe et høreapparat pr. postordre eller ved at bruge et apparat, som ikke er indstillet til netop dit behov – et dårligt høreapparat kan give yderligere skader på dit indre øre.

Hånden for ørerne

Hørelsen - er vi ved at miste den? E-vitamin er godt for dine ørerDer findes p.t. ingen godkendte medicinske præparater til at behandle støjfremkaldt høretab, siger Kathleen Campbell, Ph.D., leder af forskningsafdelingen i audiologi ved Southern Illinois School of Medicine i Springfield. Men de valg, du træffer, kan gøre en forskel: En kost, der er meget fedtholdig, samt rygning kan øge risikoen for støjfremkaldt høretab hos mennesker, siger hun. Dyreforsøg tyder på, at A-, C- og E-vitamin samt selen, magnesium og antioxidanterne D-methionin og N-acetylcystein kan medvirke til at reducere risikoen. Men ifølge dr. Campbell er det endnu for tidligt at begynde at anbefale en specifik kost eller et kosttilskud – men en sund livsstil og kost er naturligvis et stort skridt i den rigtige retning.

Beskyt ørerne

Den eneste bevisligt effektive måde at forebygge høretab på er at beskytte ørerne mod vedvarende kraftige lyde. Skaderne begynder at ske ved ca. 85 dB – det er ca. det støjniveau, man finder ved lastbiler, plæneklippere og høje råb. Sørg for at veksle mellem perioder med støj og stille perioder, begræns den tid, du er i kontakt med støjsendere som plæneklippere eller elektrisk værktøj, og udskift lidt efter lidt dit værktøj og dine husholdningsapparater med nogle mere støjsvage modeller.

Lad være med at gøre flere støjende ting på én gang

“Støj fra husholdningsmaskiner akkumuleres, så jo flere du har i gang samtidig, jo højere bliver den støj, du oplever; hvis opvaskemaskinen kører, så lad være med at støvsuge samtidig,” lyder rådet fra Mullins.

“Alt, hvad du kan gøre for at reducere den mængde støj, dine ører er udsat for, hjælper”, tilføjer hun. Så undgå, at din iPod er skruet så højt op, at den, der sidder ved siden af dig, kan høre den, og skru ned for radioen. Hvis du ikke kan høre den person, der står 1 meter væk, så er støjen for kraftig. Hvis du er på diskotek eller et andet sted, og dine ører begynder at gøre ondt eller dunke, eller du kan høre en ringende eller summende lyd, så se efter at komme ud.

Så skru dog ned!

Selvom du skruer ned for støjen, så vil en hastig forøgelse og udvikling af tætbefolkede områder betyde, at den samlede kakofoni fortsat vil stige i styrke. Klager over støj udgjorde næsten 83 % af alle opkald til politidistrikterne i New York i 2001. I juni samme år foreslog New York Citys borgmester Michael Bloomberg en lov, der skal gennemgå byens regler for støj og bl.a. indføre en reduktion af støj fra byggepladser og nye regler for barer og klubber. Samtidig forlanger EU, at medlemslandene skal fremlægge planer for, hvordan man hver især vil reducere støjforureningen.

Nogle enkeltpersoner fører deres egne korstog for stilhed. Da Les Blomberg fra byen Montpelier i Vermont ikke længere kunne holde ud at høre på larmen fra en gadefejemaskine, som kørte forbi hans hus kl. 4 om morgenen, gik han til kamp mod myndighederne for at få gaden fejet på et mere civiliseret tidspunkt – og det lykkedes. “For hundrede år siden eksisterede de store støjkilder, som vi plages af nu, overhovedet ikke”, siger Blomberg. Han har stiftet Noise Pollution Clearinghouse, hvorigennem han advokerer for større kontrol med støjforureningen. Hans liste over vore dages syndere omfatter snescootere, off-roadere, bladsamlere, ghettoblastere og bilalarmer.

Hvad kan DU gøre?

Uanset om Blomberg, Bloomberg og EU får held til at dæmme op for støjen, så bør du finde en måde, hvorpå du kan få stilhed ind i dit generelle “pas-på-mig-selv”-program. Hvad du får ud af det? Tænk blot på, hvor dejligt stille der bliver, når strømmen går – ingen brummen, summen, klikken eller tikken fra køleskab, computer osv. osv.

“Når alle disse lyde er væk, så er der stille og fredeligt”, siger Mullins. “Og så kan din krop virkelig slappe af”.

Få hørelsen tjekket! Hvis du med regelmæssige mellemrum er udsat for støj, der kan skade din hørelse, så få din hørelse tjekket årligt – og omgående, hvis du opdager, at den har ændret sig. Også selv om dine ører er sunde, og du ikke er udsat for støj, er det en god idé at få hørelsen tjekket hvert tredje år. Det har den sidegevinst, at ørelægen så har et godt udgangspunkt for senere undersøgelser, fordi han/hun har tidligere resultater at sammenligne med.

Sådan måler man støj

Støj måles i decibel (dB). En stigning på 10 dB er en fordobling af lydstyrken. Jo kraftigere lyden er, jo kortere tid skal du høre den, inden der kan opstå en høreskade. Den maksimale tid, du bør være udsat for 85 dB er otte timer. Denne grænse falder til blot 1 minut og 29 sekunder ved 110 dB, ifølge National Institute for Occupational Safety and Health. Her ser du nogle generelle støjgrænser målt i decibel:

0 – allersvageste form for lyd
10 – åndedræt
20 – baggrundsstøj i et hus
30 – hvisken i et bibliotek
40 – et stille kontor eller beboelseskvarter
50 – let trafik på en vis afstand
60 – normal samtale, symaskine
70 – motorvejstrafik, vækkeur
80 – støvsuger, elektrisk kaffemølle, dørklokke
90 – lastbiltrafik, plæneklipper, råben (her begynder skaderne at indtræffe)
100 – fabriksmaskineri (her begynder smerterne)
110 – barnegråd, motorsav, diskotek
120 – rockkoncert, tordenbrag, ambulancesirene
130 – slagboremaskine, slagtøj i symfoniorkester, motorløb
150 – kanonslag, jetmotor
170 – haglgevær
180 – affyring af rumraket

Konklusion

Hold din hørelse i form! En forskningsrapport offentliggjort i Medicine & Science in Sports & Exercise har vist, at kvinder, som er i god form, var mindre udsat for midlertidigt høretab efter at være udsat for støjpåvirkning. Men husk, at musikanlæggene i træningslokalerne ofte er skruet helt på 105 dB eller mere, viser tal fra League for the Hard of Hearing.

Læs også
Tinnitus og zinkmangel
Høretab, folsyre og B12-vitamin
E-vitamin: Hvad kan det gøre for dig?
Fakta om vitaminer og mineraler
Folsyre beskytter mod aldersrelateret hørenedsættelse
Stress under graviditeten kan øge risikoen for høreskade hos nyfødte
Øresusen
Motion: Undgå at løbe, hvor der er meget biltrafik
Birkesød Xylitol mod børns øreproblemer