Kosttilskud Urinvejslidelser

For mange opereres for prostatakræft

Alt for mange mænd ope­reres for prostatakræft, selv om de aldrig vil dø af sygdommen eller opdage, at de har den.

De nuværende screenings-metoder betyder, at indsat­sen sættes ind over for pati­enter, der måske aldrig bli­ver syge. Det går ud over dem, der er alvorligt ramt af sygdommen. Det siger Michael Borre, klinisk lærestolsprofessor ved Institut for Klinisk Medicin, Urinvejskirurgi ved AUH: “Ved de screeningsmetoder, som er tilgængelige i øjeblikket, er det svært at vurdere, hvilke patienter der med tiden vil udvikle så ag­gressiv prostatakræft, at en operation reelt er nødven­dig”.

I gennemsnit dør der hver dag tre danske mænd af pro­statakræft. Selv om langt flere i dag behandles i for­hold til tidligere, tyder ikke meget på, at antallet af døds­fald daler. Dermed er indsatsen med de mange strålebehandlede, kræftopererede og screenede mænd helt ude af propor­tion med resultaterne ifølge professor Michael Borre.

Hidtil har man set mere stort på, at kun et fåtal af dem, som har prostatakræft, ender med at blive syge af det. Langt de fleste lever med deres prostatakræft og vil dø af en helt anden grund. Samtidig giver en opera­tion mod prostatakræft ri­siko for kraftige bivirkninger blandt andet i form af permanent tabt af evnen til at få
rejsning.

  • 40 % af de 50-årige har risiko for at få prostata­kræft i løbet af livet.
  • Kun 15 % af dem har risiko for at få sympto­mer på sygdommen.
  • Kun 4 % af dem vil dø af sygdommen.
  • Omkring 2.000 danske mænd opereres eller stråle­behandles årligt for prostatakræft.

Læs også
Prostata: Problemerne, mænd ikke taler om…
Prostatakræft: Kan jeg gøre noget for at forebygge?
Mand, løb dig en tur og reducér din risiko for prostatakræft
E-vitamin kan måske halvere risikoen for prostatakræft
Lycopen medvirker til at reducere risikoen for prostatakræft
Marietidsel kan medvirke til at hæmme prostatakræft
Græskarkerneolie og Ipe Roxo mod prostata-adenom