Urinvejslidelser

Kan testosteronbehandling forværre prostatakræft?

Testosteronbehandling af ældre mænd med svigtende egenproduktion af hormonet synes ikke at øge risiko­en for at udvikle prostatakræft. Det viser en undersøgelse af offentliggjort i tidsskriftet Journal of the American Medical Association. Indholdet af testosteron i blodet falder med alderen, og mange pa­tienter får depressioner, impotens, mindre muskelmasse, styrke og knogletæthed. Fænomenet omta­les også som den mandlige over­gangsalder.

Testosteronbehandling af ældre mænd er blevet mere almindeligt, og derfor undersøgte en forskergruppe effekten af testosteronbehandling. Årsagen til undersøgelsen var især, at testosteronbehandling af mænd med prostatakræft af ofte kan forværre sygdommen.

40 mænd i alderen 44-78 år blev behandlet med enten testosteron eller placebo i en periode på seks måneder. Både før og efter studiet fik deltagerne udført en prostata­biopsi. Behandling med testosteron nor­maliserede testosteronniveauet, mens de personer, der alene fik placebo, ingen effekt havde.

Forskerne fandt ingen forandring, hvad angår kræftforekomst eller æn­dret størrelse på prostata blandt del­tagerne. Forskerne mener dog, at der er behov for længere og større studier for at afgøre, hvor sikker behand­lingen er.

Læs også
Testosteron: For lidt øger dødeligheden blandt ældre mænd
Mænd og testosteron
Testosteron øger livskvaliteten hos mænd med Alzheimers
Mand, løb dig en tur og reducér din risiko for prostatakræft
Prostatakræft: Kan jeg gøre noget for at forebygge?
Antioxidanter reducerer iltningsbelastningen ved prostatakræft
For mange opereres for prostatakræft
Solskin forebygger prostatakræft

Kilde
Journal of the American Medical Association, 2006;296:2351-2361.