Sund kost og livsstil Urinvejslidelser

E-vitamin fra kosten kan reducere risikoen for prostatakræft

Øget indtagelse af E-vitamin via kosten – og ikke i form af kosttilskud – synes at kunne reducere risikoen for at udvikle prostatakræft med over 30 %, viser forskning fra USA. Tidligere undersøgelser, bl.a. et klinisk forsøg, har indikeret, at øget indtagelse af antioxidanten E-vitamin kan reducere risikoen for at udvikle prostatakræft. Observationsstudier har dog vist mod­stridende resultater.

Det heromtalte forsøg puster i høj grad til debatten ved at vise, at kostmæssige kilder til vitaminet kan reducere risi­koen, men det samme gælder ikke for kosttilskud. Der stilles hvert år over en halv million nye prostatakræftdiagnoser verden over. Kræftsygdom­men er årsag til flere end 200.000 dødsfald på årsbasis. Og det er endnu mere bekymrende, at antal­let af tilfælde er steget med 1,7 % i løbet af de sidste 15 år.

Beskrivelse af forsøget

E-vitamin fra kosten kan reducere risikoen for prostatakræftHovedforfatteren til forsøgsrapporten, Margaret Wright fra National Cancer Institute, National Institutes of Health, og hendes kolleger foretog en prospektiv undersøgelse af, om der kunne påvi­ses en forbindelse mellem de fire tocoferol-former af E-vitamin og risikoen for prostatakræft blandt 295.344 mænd i alderen 50-71. Alle deltagerne var en del af forsøget NIH-AARP Diet and Health Study.

Der findes otte former for E-vitamin: Fire tocoferoler (alfa, beta, gamma, delta) og fire tocotrienoler (alfa, beta, gamma, delta). Alfa-tocoferol (alfa-toc) er den primære form, som findes i kosttilskud og i en typisk europæisk kost. Gamma-tocoferol (gamma-toc) er den mest almindelige form i en typisk amerikansk kost.

Forsøgsdeltagerne blev bedt om at udfylde et spørgeskema ved forsøgets start, hvor de angav, hvor store mængder af de fire tocoferoler, de indtog på daglig basis – både fra kosten og i form af kosttil­skud.

Resultater

I løbet af en opfølgningsperiode på fem år diagnosticerede forskerne 10.241 nye tilfælde af prosta­takræft.

Regelmæssig indtagelse af E-vitamin-tilskud i størrelsesordenen fra 0 til mere end 800 I.E. pr. dag havde ingen indflydelse på risikoen for prostatakræft. Derimod kunne Wright og hendes kolleger beregne, at indtaget af gamma-tocoferol fra kosten gav en 32 % lavere risiko for fremskreden prostatakræft.

”Disse resultater tyder på, at tilskud af E-vitamin ikke beskytter mod prostatakræft, men at øget indtagelse af gamma-tocoferol fra fødevarer påvirker risikoen for klinisk relevant sygdom i nedad­gående retning”, skriver forskerne. ”Der bør forskes yderligere i fordelen ved at indtage gamma-tocoferol til beskyttelse mod prostata­kræft,” konkluderer de.

ATBC-undersøgelsen

Tidligere forskningsresultater, herunder fra det såkaldte Alpha-Tocopherol, Beta-Carotene Cancer Prevention (ATBC) trial, har vist tegn på, at det er vitaminets antioxidante aktivitet, der sætter det i stand til at bekæmpe kræft. Det skyldes, at denne aktivitet modvirker den iltningsbelastning, der sker ved ud­vikling af kræft. Vitaminet har også andre antioxidante egenskaber, bl.a. en forbedring af immun­forsvaret. Dette kan også spille en rolle for de sundhedsfremmende egenskaber.

ATBC-undersøgelsen rapporterer, at der blandt mænd, der tager et til­skud af alfa-tocoferol, er  32 % færre tilfælde af prostatakræft og 41 % færre dødsfald blandt prosta­takræftpatienterne. Her fulgte man tæt ved 30.000 mandlige rygere i op til otte år.

E-vitamin fra kosten kan reducere risikoen for prostatakræftLæs også
E-vitamin kan måske halvere risikoen for prostatakræft
Livsstilsændringer kan bremse udviklingen af prostatakræft
Græskarkerner – den naturlige hjælp mod prostataproblemer
E-vitamin: Hvad kan det gøre for dig?
D-vitamin og fremskreden prostatakræft

Kilder
Wright ME et al. Supplemental and Dietary Vitamin E Intakes and Risk of Prostate Cancer in a Large Prospective Study. Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention, bind 16, s. 1128-1135, doi: 10.1158/1055-9965.EPI-O6-1071.
New England Journal of Medicine, 1994, bd. 330, udg. 15, s. 1029-35.