Sund kost og livsstil

Zoneterapi – helende tryk på fodsålerne

I Europa har man ganske vist kun kendt til reflekszoneterapi på fødderne i de sidste ca. 80 år, men det har ikke hindret behandlingsformen i at blive en af de mest velkendte former for alternativ behandling. I Tyskland findes der godt nok tusindvis af skoler, men nye zoneterapeuter rekrutteres som oftest blandt fysioterapeuter og heilpraktikere, mens der endnu kun er ringe interesse inden for lægeverdenen. Årsagen til dette fænomen er, at mange læger – ligesom det gælder for mange andre naturmetoder – som givet går ud fra, at der ikke findes videnskabelige beviser for, at metoden virker.

Men faktum er rent faktisk, at der er blevet forsket ganske flittigt i zoneterapien. Således findes der masser af belæg for behandlingsformens basale antagelse – nemlig at foden er et miniaturebillede af hele kroppen med tæerne som hoved og det midterste af fodsålen som bughulen. Der findes flere målinger, der viser, at blodgennemstrømningen til bestemte organer som tarmen og nyrerne rent faktisk forbedres, når man bearbejder de zoner på fødderne, som svarer til disse organer.

Andre undersøgelser viser også indvirkningen på forskellige sygdomme. Ved Pusan National University i Korea lykkedes det efter 10 ugers behandling i form af zoneterapi at sænke blodtrykket blandt patienter med forhøjet blodtryk, og de sidste uger af behandlingen gennemførte patienterne selv ved egenbehandling – dvs. uden hjælp fra en terapeut. En undersøgelse fra universitetet i Indianapolis har vist, at efterbehandlingen af patienter, som netop havde gennemgået en større operation, også i høj grad blev forbedret ved brug af zoneterapi. Patienterne havde tydeligt færre komplikationer og smerter efter operationen.

Hvordan psyken påvirkes af zoneterapien, viser en undersøgelse fra East Carolina University i Greenville. Her fik lægerne styr på deres kræftpatienters angst ved hjælp af zoneterapi. De fortæller enslydende: “Zoneterapi er en metode til mellemmenneskelig berøring, man kan udføre den, hvor det skal være, man har ikke brug for specielle remedier, og den griber ikke ind i patientens privatsfære.” Alt sammen kriterier, som angstdæmpende psykoterapi og psykofarmaka som regel ikke kan opfylde.

Det autonome nervesystem påvirkes via stimulering på fødderne. Patienterne fortæller, at de efter behandlingen ofte føler sig mere afslappede, og de er bedre i stand til at sove om natten. I nogle tilfælde får patienterne også andre reaktioner som fx svedeture, kløe og en stærk vandladnings- og afføringstrang – fænomener, som ikke alle opfatter som positive, og som ifølge professor Reinhard Saller fra Naturheilkundabteilung ved universitetet i Zürich “kan få folk til at opgive zoneterapien”. Saller er desuden skeptisk over for den brede vifte af anvendelsesmuligheder, som nogle zoneterapeuter proklamerer. Den dækker alt fra migræne og rygsmerter over forstoppelse til snue, Parkinsons syge og multipel sklerose – og så bredt et spektrum kan ikke engang erfaringerne fra den konventionelle medicin dække.

De områder, som ifølge Saller er forsvarlige at anvende zoneterapi til, dækker

  • spændinger
  • menstruationsproblemer og PMS
  • indre uro
  • hovedpine og
  • søvnforstyrrelser.

Behandlingsformen anvendes desuden til diagnosticering, eftersom bestemte reaktioner i zonerne kan vise tilbage til signaler fra de tilhørende organer. Det anbefales ikke at stimulere reflekspunkterne ved akutte betændelsestilstande i vene- og lymfesystemet, ved udposninger i det arterielle system (aneurismer) og til patienter med transplantater eller hudinfektioner på foden.

Et behandlingsprogram omfatter som regel op til 12 behandlinger af 15-45 minutters varighed. I Danmark får zoneterapien i dag tilskud fra sygeforsikringen danmark, forsikringer og nogle kommuner.

Læs også
Kan zoneterapi fjerne smerter?
Zoneterapi på hænderne
Massage på fødderne
Massage til lindring og velvære
Immunforsvar styrkes med massage
Rens energien og få mere flow i tilværelsen
Belastning af hvirvelsøjlen (i kilo)