Sund kost og livsstil Urter og krydderier

Kanel forbedrer blodsukkerniveauet

Brugen af kanel som en funktionel fødevareingrediens kan føre til langsommere tømning af mavesækken og reducere den stigning, der sker i blodsukkerniveauet efter et måltid, viser et forsøg offentliggjort i American Journal of Clinical Nutrition – endnu ét i en stadigt stigende mængde, der viser, at de aktive stoffer i kanel kan forbedre de parametre, man måler i for­bindelse med diabetes.

“Tilførsel af kanel til kosten sænker glukosereaktionen efter et måltid – en ændring, som til dels kan forklares ved en forsinket [tømning af mavesækken]”, skriver forsøgsrapportens hovedforfatter Joanna Hlebowicz fra Malmö University Hospital, University of Lund.

Forskerne målte, hvor hurtigt mavesækken tømtes hos 14 raske forsøgspersoner med et normalt fa­stende blodsukkerniveau efter indtagelse af 300 g risbudding eller 300 g risbudding tilsat 6 g kanel. Ved brug af standardiseret realtidsultrasonografi målte man tømningshastigheden i et tværsnit af mavesækken 15-90 minutter efter indtagelse af risbuddingen. Derefter krydsede man over, så for­søgspersonerne fik den “modsatte” form for risbudding.

De svenske forskere rapporterer, at ved tilsætning af kanel til risbuddingen faldt tømningsgra­den fra 37 til 34,5 %, og desuden forsinkede man den stigning, der sker i blodsukkerniveauet efter et måltid. Man kunne ikke konstatere nogen indvirkning på mæthedsfølelsen ved tilsætning af kanel. “Indtagelsen af 6 g kanel med risbuddingen reducerer blodsukkerniveauet efter et måltid og forsin­ker tømningen af mavesækken uden at påvirke mæthedsfornemmelsen”, konkluderer forskerne.

De nye forskningsresultater ligger helt på linje med andre forsøg med krydderiets potentielt sund­hedsfremmende virkning. Et tidligere forsøg foretaget ved det amerikanske landbrugsministerium viste i 2003, at blot 1 g kanel pr. dag kan reducere blodets indhold af sukker, triglycerider, LDL-kolesterol og samlet kolesterol hos en lille gruppe personer med diabetes type II.

Et placebo-kontrolleret, dobbeltblind forsøg viser, at kanel og et kanelekstrakt (cinnulin PF) kan reducere blodtrykket i rotter med spontant forhøjet blodtryk (SHR).

Læs også
Kanel – et stærkt krydderi med mange egenskaber
Kanel og krom er godt for blodsukkeret
Kanel er godt for diabetikere
Diabetes, insulinresistens og kanel
Kanelbarkekstrakt kan måske beskytte mod Alzheimers
Kanelbarkekstrakt hjælper kvinder med polycystisk ovariesyndrom
Forbrugererfaring: Krom og kanelbark regulerede mit blodsukker
Diabetes type II – naturmidler, der støtter dine livsstilsvalg
Honning-brødbudding

Kilder
Effect of cinnamon on postprandial blood glucose, gastric emptying and satiety in healthy subject. American Journal of Clinical Nutrition, 2007, bd 85, nr. 6, s. 1552-1556.
Diabetes Care, bd 26, s. 3215-3218.
Journal of the American College of Nutrition, bd 25, s. 144-150, 2006.