Naturmidler

Ginseng svækker bakterier

På Rigshospitalets Mikrobiologiske Afdeling har forskere – som de første i verden – direkte påvist ginsengs evne til at hjælpe den gode del af immunsystemet.

Der er tale om grundforskning. Undersøgelsen omfattede laboratorieforsøg, dels med mus, dels med humane celler i reagensglas. ”Populært sagt har vi undersøgt, om ginseng kan svække bakterier under infektion. Resultaterne er forbløffende positive. De indikerer, at ginseng har en markant evne til at gavne immunforsvaret. Det åbner vidtstrakte perspektiver for fremtidig brug af den gamle lægeurt. Bl.a. som forebyggende middel og muligt supplement til traditionel antibiotika ved en række infektionslidelser, som ses ved fx cystisk fibrose,” fastslår forskningsleder Arsalan Kharazmi og kinesisk læge og forsker Zhijun Song i forbindelse med offentliggørelsen.

Høiby N, Kharazmi A, Song Z, Wu H, Mathee K. Journal of Alternative and Complementary Medicine , 2002.