Søvn Søvn

Bivirkninger af søvnmidler overstiger de gavnlige effekter hos ældre

Mens kun én ud af 13 ældre patienter har gavn af søvnmidler, har dobbelt så mange bivirkninger.

“Den terapeutiske effekt er statistisk signifikant, men meget lille”, konkluderer forfatterne til en metaana­lyse foretaget af forskere fra Univer­sity of Toronto. Risikoen for bivirkninger er potenti­elt klinisk relevant for ældre patienter, som har ned­satte kognitive funktioner og større risiko for fald.

Grundlaget for konklusionen er 24 randomise­rede kliniske undersøgelser med i alt 2.417 patienter, som var mindst 60 år gamle. Patienterne blev sat i be­handling med enten antihistamin, benzodiazepin eller zolpidem, zoplicon eller zaleplon på grund af søvnløshed. Behandlingen varede mindst fem dage. Ingen af patienterne havde andre psykiske forstyr­relser.

Søvnkvaliteten blev vurderet subjektivt efter en syvpointsskala. Patienterne i behandling med søvn­midler havde en marginalt, men signifikant bedre søvn (3,7 mod 3,8 blandt placebobehandlede patien­ter). De sov i gennemsnit 25 minutter mere end pati­enterne i placebogruppen, og vågnede 0,6 gange færre om natten. Kognitive bivirkninger (hukom­melsestab, konfusion, desorientering) var til gengæld fem gange hyppigere og psykomotoriske bivirknin­ger (fald, svimmelhed, dårlig balance) var tre gange mere almindelige. Træthed i løbet af dagtimerne var fire gange hyppigere.

Denne metaanalyse bekræfter endnu en gang, at man bør være meget tilbageholdende med ordination af søvn­midler til ældre. I stedet bør de ældre vejledes i god søvnhygiejne.

Læs også
Melatonin påvirker søvnkvaliteten
Cholin til den ældre generation
B12 – det vigtige vitamin for vegetarer og ældre
Medicinafhængighed
Tryptofan forbedrer din søvn
Medicinbivirkninger er en hyppig dødsårsag

Kilder
Glass J, Lanctôt KL, Herrmann N et al. Sedative hypnotics in older people with insomnia. BMJ 2005;331:1169.