Godt at vide Søvn

Tryptofan medvirker til at regulere din adfærd

Den videnskabelige litteratur siger det ganske tydeligt: Du bliver ganske enkelt et venligere mennesker af at tage tilskud af tryptofan!

Med den tætte forbindelse mellem tryptofan og neurotransmitteren serotonin bør det ikke komme som den store overraskelse, at tryptofantilskud kan regulere adfærd, der involverer serotonin-signalering i hjernen (fx humør, søvn og angst).

Tryptofan medvirker til at regulere din adfærdDyreforsøg viser en markant mindskelse af territorial og aggressiv adfærd, når dyrenes kost tilsættes tryptofan. Man kan se de samme resultater hos mennesker, fx i forsøg med voksne, der beskriver sig selv som stridslystne. 1.000 mg tryptofan tre gange dagligt gav signifikant bedre målinger af venlighed og venlig adfærd og reduktion i stridslysten. Det er interessant at bemærke, at mændene i et af forsøgene oplevede en reduktion i dominerende adfærd, mens både mænd og kvinder oplevede en mindskelse af deres stridslyst og en mere venlig adfærd – og de opfattede en større grad af venlighed hos andre.

Beskrivelse af forsøg med tryptofan

Et forsøg med 10 år gamle drenge med øget fysisk aggressivitet viste, at blot en enkelt dosis på 500 mg tryptofan havde en gavnlig indvirkning. I tilskudsgruppen var drengene i stand til at tilpasse deres reaktion til provokationen, og dermed havde de større mulighed for at undgå potentielt voldsomme sammenstød. Drengene i tilskudsgruppen kunne se tingene fra et mere modent synspunkt og hjælpe andre – tegn på adfærd, man ser hos mange voksne.

Andre forsøg har vist, at et lavt tryptofan-niveau kan have en negativ indvirkning på adfærden. Et eksempel er patienter, der får interferon-behandling mod hepatitis C – en behandling, som reducerer plasmaindholdet af tryptofan. Resultatet er, at patienterne har en øget risiko for irritabilitet og alvorlig depression som bivirkninger. Et andet eksempel er mus, der mangler det gen, der er nødvendigt for at omdanne tryptofan til serotonin; de udviser ekstremt tvangspræget og impulsiv adfærd, herunder stærk aggressivitet.

Personer med en naturligt impulsiv eller aggressiv personlighed opnår størst virkning af tryptofantilskud, viser forsøg med påført tryptofanmangel hos sådanne patienter. Disse personer reagerer meget dårligt på et lavt tryptofan-niveau – de opfatter forbigående vrede i andres ansigter meget stærkt og udviser selv mere vrede. En lignende virkning af tryptofanmangel ses hos voksne med ADHD, som er tæt forbundet med aggression og impulsivitet. Tryptofantilskud kan hjælpe sådanne patienter og deres hårdt plagede familier.

Hvad gør serotonin?

Et velafbalanceret niveau af serotonin er nødvendigt til kontrol af:

 • Humør
 • Aggression
 • Smerte
 • Angst
 • Søvn
 • Hukommelse
 • Spisevaner
 • Endokrine kirtler
 • Afhængig adfærd
 • Motorisk adfærd
 • Temperaturstyring

Læs også
Tryptofan: Et overblik over anvendelse
Tryptofan forbedrer din søvn
Tryptofan mindsker PMS
Omega-3 har indflydelse på vores humør og adfærd
Serotonin er vigtigt for vores moralske dømmekraft
Motion gør dit gode humør bedre
Få det dårlige humør væk på to minutter – med chokolade…

Kilder
Sandyk R. L-tryptophan in neuropsychiatric disorders: a review. Int J Neurosci. Nov-Dec 1992;67(1-4):127-44.
Russo S et al. Tryptophan as an evolutionarily conserved signal to brain serotonin: molecular evidence and psychiatric implications. World J Biol Psychiatry. 2009;10(4):258-68.
Russo S et al. Tryptophan as a link between psychopathology and somatic states. Psychosom Med. Jul- Aug 2003;65( ):665-71.
Moskowitz DS et al. The effect of tryptophan on social interaction in everyday life: a placebo-controlled study. Neuropsychopharmocology. Aug 2001;25(2):277-89.
Winberg S et al. Suppression of aggression in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) by dietary L-tryptophan. J Exp Biol. Nov 2001;204(Pt22):3867-76.
Wolkers CP et al. Dietary L-tryptophan alters aggression in juvenile matrinxa Brycon amazonicus. Fish Physiol Biochem. Jun 2012;38(3):819-27.
Moskowitz DS et al. Tryptophan, serotonin and human social behavior. Adv Exp Med Biol. 2003;527:215-24.
aan het Rot M et al. Social behaviour and mood in everyday life: the effects of tryptophan in quarrelsome individuals. J Psychiatry Neurosci. Jul 2006;31(4):253-62.
Nantel-Vivier A et al. Serotonergic contribution to boys’ behavioral regulation. PLoS One. 2011;6 (6):e20304.
Russo S et al. lrritability rather han depression during interferon treatment is linked to increased tryptophan catabolism. Psychosom Med. Sep-okt 2005;67(5):773-7.
Udina M et al. lnterferon-induced depression in chronic hepatitis C: a systematic review and meta-analysis. J Clin Psychiatry. Aug 2012;73(8):1128-38.
Angoa-Perez M et al. Genetic depletion of brain 5HT reveals a common molecular pathway mediating compulsivity and impulsivity. J Neurochem. Juni 2012;121(6):974-84.
Lee RJ et al. Modulation of central serotonin affects emotional information processing in impulsive aggressive personality disorder. J Clin Psychopharmacol. Juni 2012;32(3):329-35.
Zimmermann M et al. The effects of acute tryptophan depletion on reactive aggression in adults with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and healthy controls. PLoS One. 2012;7(3):e32023.