Folkesundhed

Serotonin er vigtigt for vores moralske dømmekraft

Vi er alle afhængige af vores moralske dømmekraft. Tænk engang lige over følgende spørgsmål: Hvis du kunne redde fem mennesker fra et modkørende tog ved at skubbe et andet menneske ud på skinnerne, ville du så gøre det? Det afhænger af, hvor meget serotonin der cirkulerer rundt i din hjerne, konkluderer et nyt studie fra University of Cambridge.

Forsøget

De engelske forskere opsatte et forsøg, hvor en gruppe deltagere indtog stoffet citalopram, som øger niveauet af hjernens signalstof serotonin. Et stof, der er populært kendt som ‘lykkestof’, fordi det sandsynligvis er en central spiller i behandling af depression.

Sammen med en kontrolgruppe, som ikke fik medicinen, skulle deltagerne tage stilling til en række moralske dilemmaer. Ville de for eksempel klikke på en kontakt for at styre et tog væk fra fem mennesker, selv om toget i stedet ramte et menneske på det andet spor? Og hvad nu, hvis de ikke bare skulle trykke på en kontakt, men rent faktisk skulle skubbe et andet menneske ud foran toget for at redde de fem andre?

Resultaterne

Resultaterne viste, at personer med ekstra serotonin i hjernen var langt mindre villige til at skade et andet menneske personligt, også selv om det ville redde flere andre. Det peger på, at serotonin øger vores aversion mod at gøre andre ondt og dermed spiller en vigtig rolle for vores moralske dømmekraft, og for hvordan vi reagerer i forskellige situationer.

På den måde er serotonin-systemet med til styrke social adfærd, og studiet tyder på, at behandlinger med citalopram eller lignende lægemidler kan øge en persons tilskyndelse til at opføre sig socialt, og på den måde give socialt dysfunktionelle mennesker et bedre forhold til deres omverden.

Serotonin - som dannes af tryptofan - har indflydelse på din dømmekraftLæs også
Tryptofan: Et overblik over anvendelse
Tryptofan booster kemien i din hjerne
Omega-3 og -6 har en forbindelse til indlærings- og adfærdsproblemer
Sammenhæng mellem for lidt D-vitamin og serotonin hos autister
D-vitamin holder humøret højt hos ældre
Tryptofan er med til at holde depressionen i skak
Perikon – en god hjælp mod vinterdepressioner
Lykke-smoothie

Kilde
Proceedings of the National Academy of Sciences, 27. september 2010.