Folkesundhed Sund kost og livsstil

Lignaner reducerer risikoen for brystkræft

En ny epidemiologisk undersøgelse tyder på, at et højt indhold af lignaner i kosten måske kan reducere risikoen for brystkræft med tæt på 30 %.

“Et højt indtag af plantelignaner gennem kosten og stor påvirkning fra enterolignaner har forbindelse til en reduceret risiko for ER- og PR-positiv brystkræft hos postmenopausale, vesteuropæiske kvinder, der ikke spiser en sojaholdig kost”, lyder det fra forskerne.

Hvad er lignaner?

Plantelignaner findes i store mængder i planter og frø (fx knust hørfrø), fuldkorn, bær, grønsager og frugt. De omsættes af tyktarmens mikroflora til enterodiol og enterolakton. Lignaner er anerkendte planteøstrogener – dvs. aktive plantestoffer, som har en svagt østrogenlignende virkning. Desuden er de sat i forbindelse med en mindsket risiko for brystkræft og en række fordele for kvinder, der har overstået overgangsalderen.

Over 1 million kvinder verden over får hvert år stillet diagnosen brystkræft, heraf forholdsmæssigt flest i USA og Holland. Kina har det laveste antal diagnoser og dødsfald som følge af brystkræft. Hormonfølsomme østrogenreceptor-positive (ER) og progesteronreceptor-positive (PR) svulster er ifølge de foreliggende oplysninger de mest almindelige typer af brystkræft, der diagnosticeres blandt kvinder i USA.

Beskrivelse af forsøget

I forsøget undersøgte man virkningen af kostindtag af fire plantelignaner (pinoresinol, lariciresinol, secoisolariciresinol og matairesinol). Desuden vurderede man påvirkningen fra to enterolignaner (enterodiol og enterolakton) på forekomsten af invasiv brystkræft hos 58.049 franske kvinder. Alle kvinder havde overstået overgangsalderen, og ingen af dem tog tilskud af sojaisoflavoner.

Man vurderede kostindtag ved hjælp af et spørgeskema, som deltagerne udfyldte med oplysninger om deres kostvaner nu og tidligere.

Resultaterne

Efter gennemsnitligt 7,7 års opfølgning kunne forskerne dokumentere 1.469 tilfælde af brystkræft. Efter korrektion for evt. konfunderende faktorer udledte man, at et dagligt indtag på mere end 1.395 mikrogram gav en 17 % reduktion i risikoen for brystkræft, sammenlignet med det laveste indtag.

Denne omvendte sammenhæng var begrænset til ER- og PR-positiv brystkræft, siger forskerne, og det højeste samlede indtag af lignaner gav en 28 % reduktion i disse to typer af kræft og en 23 % reduktion ved det højeste indtag i forhold til det laveste indtag af samlet mængde enterolignaner.

Der er behov for mere forskning til understøttelse af disse resultater. Men hvis det viser sig, at der er en årsagssammenhæng, kan en mulig forebyggelsesstrategi til nedbringelse af antallet af brystkræfttilfælde være at øge lignanindtaget.

Undersøgelsen har dog adskillige begrænsninger, der skal tages i betragtning, bl.a. at den er baseret på en udvalgt befolkningsgruppe, hvilket begrænser forskernes mulighed for at generalisere. En forsøgsrapport offentliggjort i European Journal of Cancer Prevention viser, at kvinder med et højt plasmaindhold af enterolakton (over 12,96 nmol/l), hvilket er et tegn på et højt lignanindtag, havde en 58 % lavere risiko for at udvikle brystkræft.

Lignaner findes bl.a. i hørfrøLæs også
Lignaner – hvad er det egentlig?
Planteøstrogener – hvordan påvirker de min hormonbalance?
Hørfrø med lignaner til både kvinder og mænd
B6-vitamin kan reducere risikoen for visse former for brystkræft
Vitaminer og sund livsstil øger chancen for at overleve brystkræft
Resveratrol kan medvirke til at bekæmpe brystkræft

Kilde
Touillaud MS et al. Dietary Lignan Intake and Postmenopausal Breast Cancer Risk by Estrogen and progesterone receptor status. Journal of the National Cancer Institute, 2007, bd 99, nr. 6, s. 475-86.
European Journal of Cancer Prevention (bd 15, s. 225-232)