Sund kost og livsstil

Blåbær og forebyggelse af kræft i tyktarmen

Pterostilbene, et stof, der findes i blåbær, kan muligvis forebygge udviklingen af kræft i tyktarmen, hvis resultaterne fra et dyreforsøg kan overføres til mennesker, siger forskere.

Beskrivelse af forsøget

Forskere fra Rutgers University har påvist, at rotter, der fik tilskud af pterostilbene, havde 57 % færre tyktarmslæsioner, der kunne udvikle sig til kræft, i forhold til rotter, der ikke havde fået tilskud af blåbærstoffet. Disse forskningsresultater kan styrke bærrets image som sundhedsfremmende – et image, som alle­rede er velkendt hos forbrugerne i forbindelse med sænkning af kolesteroltallet samt indikationer på, at det kan beskytte mod neurodegenerative sygdomme som Alzheimers.

“Såvidt vi ved, er vores forskning den første, der viser, at indgivelse af en blåbærkomponent, ptero­stilbene, virker kraftigt hæmmende på udviklingen af tidlige, præ-neoplastiske læsioner i tyktar­men”, lyder det fra ledende forsker Bandaru Reddy. Reddy og hans kolleger udførte et lille pilotforsøg med 18 rotter, som fik stoffet azoxymethan for at fremkalde kræft i tyktarmen på samme måde som i menneskets tyktarm. Halvde­len af dyrene fik derefter en afbalanceret kost. De øvrige fik samme kost med tilskud af pterostilbene (40 ppm).

Resultaterne

Blåbær kan måske medvirke til at forebygge kræft i tyktarmenVed slutningen af en 8-ugers forsøgsperiode havde de rotter, der havde fået pterostilbene-tilskud, 57 % færre præ-neoplastiske læsio­ner i tyktarmen sammenlignet med kontrolgruppen. De kunne også konstatere, at blåbærstoffet re­ducerede formeringen af tyktarmskræftcellerne og hæmmede visse gener, som er involveret i krop­pens inflammationsprocesser. Begge dele anses for at være risikofaktorer for tyktarmskræft.

“Forsøgets resultater tyder på, at naturligt forekommende stoffer udgør et attraktivt alternativ ved forebyggelse af tyktarmskræft”, siger Reddy. “Vores resultater kan måske støtte den kostmæs­sige forebyggelse af tyktarmskræft og give mere fokus på blåbærrets sundhedsfremmende egenskaber”.

Der konstateres 363.000 nye tilfælde af kræft i tyk- og endetarmen hvert år i Europa, og antallet af kræftsygdomme er generelt stigende, specielt i det sydlige og østlige Europa. 80 % af tilfældene af tyk-/endetarmskræft kan muligvis forebygges ved kostændringer. Det er også en af de kræftsygdomme, der er lettest at kurere, hvis den vel at mærke opdages i tide.

Læs også
Blåbær har måske kræftbekæmpende egenskaber
Proanthocyanidiner – en særlig gruppe af antioxidanter
Resveratrol i små doser beskytter mod tyktarmskræft
Hvedeklid: Et værn mod mavesår, galdesten og tyktarmskræft
Irritabel tyktarm: Kostens indflydelse på behandlingen

Kilder
Reddy BS et al. Novel approaches for colon cancer prevention by types of dietary fat, pterostilbene and other food components. 233rd National Meeting of the American Chemical Society, 2007.
Rimando AM et al. Blueberry skins lower plasma and liver cholesterol and triglycerides in hypercholesterolemic hamsters. 233rd National Meeting of the American Chemical Society, 2007.