Sund kost og livsstil Urter og krydderier

Grøn te fremmer produktionen af afgiftende stoffer

Et klinisk forsøg har bevist, at catechiner fra grøn te kan stimulere produktionen af kræftbeskyt­tende enzymer hos personer med et lavt, naturligt niveau. Blandt befolkningen i områder, hvor grøn te indgår i den daglige kost, fx Japan og Kina, er an­tallet af kræfttilfælde lavere end blandt befolkningen i lande, hvor man drikker mindre grøn te. Der­for har catechiner – antioxidante polyfenoler – fra grøn te været genstand for en lang række forsøg inden for de seneste år.

Forskere fra University of Arizona under ledelse af professor Sherry Chow satte sig for at forklare grøn tes kræfthæmmende virkning ved at undersøge, om et koncentrat af catechiner ind­virkede på indholdet af glutathion S-transferase (GST)-enzymer. GST menes at kunne modificere kræftfrem­kaldende molekyler, så de ikke beskadiger cellulært DNA. Forskernes resultater tyder på, at et grøn te-koncentrat kan sætte nogle mennesker i stand til at styr­ke deres stofskifterelaterede forsvar mod carcinogener. Resultaterne er dermed yderligere beviser, der understøtter den gruppe kosttilskud og fødevareingredienser, der er baseret på grøn te.

Forsøget omfattede 42 raske forsøgsdeltagere, der afholdt sig fra at drikke te- eller te-relaterede pro­dukter i fire uger forud for forsøgets start. Derefter afgav de en fastende blodprøve, og man isolere­de plasma og lymfocytter til analyse af GST-aktivitet og -indhold. I løbet af de følgende fire uger fik alle deltagere et standardiseret Polyphenon E-blanding i en dosis på 800 mg epigallocatechin gallat (EGCG) pr. dag på tom mave.

Ved slutningen af de fire uger afgav deltagerne igen blodprøver. Forskerne fandt ved at sammenhol­de alle resultater frem til, at GST-aktiviteten blev øget fra 2252,9 +/- 734,2 ng pr. mg protein til 2634,4 +/- 1138,3 ng pr. mg protein. Forøgelsen var mest udtalt hos de forsøgspersoner, der havde en lav GST-aktivitet fra starten. Her iagttog man en stigning på helt op til 80% i GST-aktiviteten.

“Ekspression af dette enzym varierer drastisk fra person til person på grund af genetiske variationer og miljømæssige faktorer”, forklarer Chow. Hos de forsøgspersoner, der havde et lavt GST-indhold, var der ingen ændring, og hos den gruppe, der havde et højt indhold, tydede noget på et fald henimod slutningen af den fire uger lange forsøgs­periode – men forskerne forklarer dette som værende et udslag af “tilfældig variation”. “Catechiner fra grøn te kan på en eller anden måde øge gen-ekspressionen af disse enzymer, hvil­ket kan være en fordel for personer, der som udgangspunkt har et lavt indhold”, siger Chow. “Der kan være andre mekanismer med i spillet, men det er et godt sted at starte, når man skal udforske grøn tes evne til at beskytte mod udviklingen af kræft”.

Læs også
Flavonoider i grøn te hjælper synet
Grøn te – en moderne drik
Grøn te medvirker til at bekæmpe superbakterier
Sandheden om grøn te
Olivenolie og grøn te mod åreforkalkning
Djævleklorod – en effektiv detox-droge
Drik grøn te og sænk risikoen for at udvikle diabetes!
Er DDT kræftfremkaldende?

Kilde
Modulation of Human Glutathione S-Transferases by Polyphenon E Intervention. Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention, doi: 10.1158/1055-9965.EPI-06-0830.