Hjerte Kosttilskud Urter og krydderier

Gurkemeje forebygger hjertesvigt forårsaget af diabetes

Gurkemeje – med det aktive stof curcumin – er et almindeligt anvendt krydderi i Indien. En række forsøg har vist, at antioxidanten curcumin er effektiv til at behandle mange sygdomme, heriblandt diabetes. Men på grund af dårlig optagelse og hurtig omsætning udnyttes curcumin i sin egentlige form ikke særligt godt af kroppen.

I et tidligere forsøg offentliggjort i tidsskriftet BMC Diabetelogy and Metabolic Syndrome fandt Mohamed T. Abdel Aziz og hans team ud af, at et nyt vandopløseligt curcumin-afledt stof med 3 % curcumin (NCD) i signifikant grad øger ekspressionen af HO-1 og efterfølgende HO-aktivitet, sænker plasmaindholdet af glukose og øger plasmaindholdet af insulin hos forsøgsdyr med diabetes type I. Stoffet har dermed en anti-diabetisk virkning. Heme-oxygenase-1 (HO-1) er et enzym, der medvirker i det cellulære forsvar mod vævsskader. Det er også velkendt for dets antioxidantstyrkende egenskaber og beskyttelse mod celledød.

I det her omtalte forsøg satte forskerne sig for at evaluere virkningen af NCD på de signalmekanismer, der er involveret i  cardiomyocythypertrofi (fortykkelse af hjertemusklerne) i diabetes type l med cardiomyopati (sygdom i hjertemusklen). De ønskede også at finde ud af, om HO-1 spiller en rolle i denne virkning.

Cellesignalering er en kompleks kommunikationsmekanisme til koordinering af cellefunktioner, hvor cellerne opfatter og reagerer på deres mikromiljø. Når der er fejl i denne ‘informationsbehandling’, kan det resultere i sygdomme som kræft, immunforsvarsrelaterede lidelser og diabetes.

Forsøget blev gennemført ved Faculty of Medicine ved Cairo University i Egypten. Forskerne inddelte 140 voksne rotter i

  • en ‘ren’ kontrolgruppe
  • en kontrolgruppe, der fik NCD
  • en gruppe af diabetiske rotter
  • en gruppe af diabetiske rotter, der fik NCD
  • en gruppe af diabetiske rotter, der fik ren curcumin
  • en gruppe af diabetiske rotter, der fik en HO-hæmmer (zink-protoporfyrin)
  • en gruppe af diabetiske rotter, der fik både NCD og HO-hæmmer.

Efter 45 dage målte man fysiske, kardiologiske parametre, plasmaindhold af glukose, insulin, glykeret hæmoglobin (GHb), HO-1 ekspression og HO-aktivitet i bugspytkirtel og hjertevæv. Man undersøgte desuden genekspression af p300.

Resultaterne viste, at

  • oral NCD ikke ændrede plasmaindholdet af glukose i kontrolgruppen, men øgede derimod i signifikant grad insulinindholdet i plasma. Konklusionen er, at “curcumin formentlig har en indvirkning på udskillelsen af insulin”.
  • diabetiske rotter, der fik indsprøjtet HO-1 hæmmer, udviste et signifikant højere glukoseniveau og lavere insulinniveau, hvilket er et bevis på, at curcumin øger HO-1 ekspressionen og tyder på, at den hypoglykæmiske virkning af curcumin til dels reguleres af HO-1.
  • oralt tilskud af NCD i signifikant grad øgede genekspression og aktivitet i HO-1 i hjertevævet hos den diabetiske gruppe.

Diabetisk cardiomyopati er karakteriseret ved fortykkelse af hjertemusklerne, hvilket resulterer i diastolisk dysfunktion, særligt i venstre ventrikel. Dette forsøg fandt frem til, at “curcumin-behandlede diabetiske rotter udviste reduceret hjertehypertrofi, forbedrede hjertekamrenes evne til at spille sammen og øgede den systoliske funktion sammenlignet med ubehandlede diabetikere”.

Proteinet p300 påvirker den genekspression, der forårsager fortykkelsen af hjertemusklen. Forskerne fandt frem til, at behandling med p300-blokkeren curcumin forebyggede de genekspressioner, der giver cardiomyocyt-hypertrofi hos type l-diabetikere. De mener, at en forøgelse af p300 genekspressionen i hjerterne på diabetiske rotter kan skyldes hyperglykæmi. Adskillige signalmekanismer aktiveret af hyperglykæmi kan stimulere aktiveringen af p300.

Eftersom der ikke er en signifikant forskel i p300-genekspressionen i den diabetiske gruppe, der fik NCD, sammenlignet med den diabetiske gruppe, der fik NCD kombineret med HO-hæmmer, udledte forskerne, at curcumin mindskede p300 genekspressionen i hjertevæv via en direkte indvirkning i stedet for at fremkalde HO-1 ekspression. “HO-1-genekspression og HO-aktivitet blev i signifikant grad forøget i diabetiske hjerter og bugspytkirtler. Diabetes opregulerede ekspression af cardiomyopati-markører og p300. Men NCD og curcumin forebyggede diabetes-fremkaldt opregulering af disse parametre og forbedrede funktionen i venstre ventrikel. Virkningen af NCD var bedre end samme dosis af curcumin” konkluderer forskerne.

Curcuma fås i to versioner fra Natur-Drogeriet A/S: I “ren form” og med tilsat sort peber for bedre optagelse. Begge produkter kan fås hos Matas og i helsekostbutikker.

Læs også
Gurkemeje – en stærk antioxidant
Gurkemeje er godt for kredsløbet
Gurkemeje: En antioxidant med mange andre egenskaber
Diabetesmedicin øger risikoen for hjerteanfald
Krillolie med omega-3 hjælper patienter med kronisk hjertesvigt
C- og E-vitamin kan reducere hjertedød hos diabetikere
Krom til mænd med både hjertesygdom og diabetes

Kilde
Abdel Aziz MT et al. Signaling mechanisms of a water soluble curcumin derivative in experimental type l diabetes with cardiomyopathy. BMC Diabetelogy and Metabolic Syndrome 2013, 5:13,
doi:10.1186/1758-5996-5-13.