Kosttilskud Naturmidler

Artemisinin-behandling mod malaria

For at påvise hyppigheden af tidlig parasitæmi blandt patienter med falciparum-malaria i behandling med artemisinin-præparater udførte man en retrospektiv analyse af 497 patienter på Hospital for Tropical Diseases i Bangkok i 1996.

Tidlig parasitæmi defineres som en forøgelse af parasitmængden i løbet af de første 24 timers behandling i forhold til niveauet før behandling. Man fandt tegn på parasitæmi i 59 ud af 229 (25,8 %) af de ukomplicerede falciparum-malariatilfælde og i 111 ud af 268 (41,3 %) af de komplicerede tilfælde. Alle ukomplicerede tilfælde lod sig behandle, uden at der opstod nogen former for komplikationer. I gruppen af komplicerede tilfælde indtraf 2 dødsfald og 13 ændringer i medicineringen. Kun i et tilfælde skyldtes dette parasitreaktionen.

Tidlig parasitæmi er meget almindelig ved falciparum-malaria, der behandles med artemisinin-afledte præparater – på trods af disses evne til at fjerne parasitæmien, og der var ikke tegn på, at det anvendte præparat ikke havde den ønskede virkning.

Kilde
Department of Clinical Tropical Medicine, Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University, Bangkok, Thailand.