Kosttilskud Naturmidler

Artemisinin-behandling mod malaria

For at påvise hyppigheden af tidlig parasitæmi blandt patienter med falciparum-malaria i behandling med artemisinin-præparater udførte man en retrospektiv analyse af 497 patienter på Hospital for Tropical Diseases i Bangkok i 1996.

Tidlig parasitæmi defineres som en forøgelse af parasitmængden i løbet af de første 24 timers behandling i forhold til niveauet før behandling. Man fandt tegn på parasitæmi i 59 ud af 229 (25,8 %) af de ukomplicerede falciparum-malariatilfælde og i 111 ud af 268 (41,3 %) af de komplicerede tilfælde. Alle ukomplicerede tilfælde lod sig behandle, uden at der opstod nogen former for komplikationer. I gruppen af komplicerede tilfælde indtraf 2 dødsfald og 13 ændringer i medicineringen. Kun i et tilfælde skyldtes dette parasitreaktionen.

Tidlig parasitæmi er meget almindelig ved falciparum-malaria, der behandles med artemisinin-afledte præparater – på trods af disses evne til at fjerne parasitæmien, og der var ikke tegn på, at det anvendte præparat ikke havde den ønskede virkning.

Læs også
Parasitter og mikrober – en stigende fare for vores sundhed
Artemisinin – et stof udretter mirakler
Kinesisk malurt med artemisinin – et anti-malariamiddel
Kinesisk malurt bremser udviklingen af resistens mod malariamidler
Phyto-serien – den nemme vej til urternes helbredende kraft
Kinesisk malurt, jern og kræftceller

Kilde
Department of Clinical Tropical Medicine, Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University, Bangkok, Thailand.