Folkesundhed Naturmidler Sund kost og livsstil

Pollen: Et naturligt næringsstof med masser af fordele

Pollen indsamles i småbitte korn af arbejdsbierne. Disse mikroskopiske dele, som kun måler nogle få tusindedele millimeter, bliver samlet til æggeformede kugler, som kan glimte i stort set alle regnbuens farve og fastholdes i små pollenkurve. En arbejdsbi kommer hjem med ca. 15 mg af denne dyrebare substans fra hver flyvetur. Det bety­der, at der skal ca. 70.000 ture til blot et enkelt kg pollen. En sådan flid findes ikke andre steder i dyreriget.

Pollens sammensætning

På grund af dets ekstraordinære næringsstofkoncentration og ringe indhold af vand kan man uden at overdrive hævde, at pollen er det næringsstof, der med det laveste volumen indeholder flest stoffer. Det er også forklaringen på, at regelmæssig indtagelse af 10-20 g pollen i mange tilfælde – og ofte i løbet af ganske kort tid – fører til meget overraskende resultater.

Pollen indeholder først og fremmest protein, dvs. enkle æggehvidestoffer eller iltforbindelser, som har stor betydning for menneskets stofskifte. I gennemsnit findes der 15-20 % proteiner i pollen – afhængigt af blomsterstøvets kvalitet og oprindelse.

Pollen indeholder desuden aminosyrer, som er grundlaget for dannelse af andre proteiner gennem spaltning. De vigtigste af disse syrer er:

Aminosyre Ca. antal g pr.
100 g tørret pollen
Isoleukin 4,7
Leukin 5-6
Lysin 6
Methionin 1,7
Fenylalanin 3,5
Treonin 4,5
Valin 6

Til denne på ingen måde udtømmende oversigt skal føjes histidin, tryptofan og glutaminsyre. Det væsentligste er, at disse vigtige aminosyrer findes i pollen, og at indholdet er af en sådan art, at en normal pollenkur svarer til det daglige behov for kroppen.

Af andre indholdsstoffer i pollen kan nævnes glukosider, dvs. druesukkerforbindelser, som udgør 35-48 %. En stor del af disse glukosider stammer formodentlig fra de safter, som bierne blander i pollen ved indsamlingen. Derved får det hygroskopiske pollen en lufttæt ’emballage’, som beskyt­ter det mod fugt. Det vigtigste er forekomsten af et stort antal vita­miner. Disse stoffer, som er så uundværlige for os, virker mere på grund af deres tilstedeværelse end deres vægtandel. Man kan sammenligne dem med katalysatorer, dvs. stoffer, som muliggør en lang række reaktioner i vores krop, uden selv at tage del i den pågældende reaktion.

Ligesom aminosyrerne og vitaminerne findes også spormineralerne i forholdsmæssigt små mængder i pollen, men deres tilstedeværelse er absolut nødvendig, hvis man vil bevare sit gode helbred. Pollen indeholder kalium, magnesium, kalk, kobber, jern, kisel, fosfor, svovl, klor og mangan.

Bevarelse af et sundt helbred

Af ovenstående beskrivelse kan man udlede, at aminosyrerne, vitaminerne og sporstofferne tilfører vores organisme substanser, som den har et tvingende behov for, og som man ikke finder i så store mængder andre steder i naturen – pollen er simpelt hen en enestående sundhedscocktail.

Når pollen så samtidig ikke besidder nogle af de øvrige karakteristika ved medicinske præparater, er der på basis af mange års erfaringer ikke længere nogen tvivl om, at pollen ikke blot bidrager til at bevare et godt helbred, men også – og i endnu højere grad – udligner de mangeltilstande, som det moderne menneske i stigende grad bliver ramt af. Blandt de mange sundhedsfremmende virkninger er:

 • Øget modstandskraft over for træthed og forkølelse
 • Bedre syn
 • Dannelse af røde blodkar
 • Standsning af håraffald
 • Ny hårtilvækst, hvis hårrødderne ikke er uddøde
 • Ny balance i fordøjelses- og tarmfunktionen
 • Flottere og sundere hud
 • Tilførsel af nye mineraler
 • Forbedring af blodtrykket
 • Sundere søvn
 • Formindskelse af nervøsitet
 • Fingernegle brækker ikke mere
 • Bedre hukommelse (naturlig glutaminsyre)
 • Større fysisk og mental aktivitet
 • Klarere tanker
 • Forbedret selvtillid
 • Nedbrydning af cellulitis-væv

Anvendelse

20 g pollen er en tilstrækkelig dagsdosis til fysisk og mentalt aktive, voksne mennesker, der gerne vil opretholde et godt helbred. Personer, hvis sundhedstilstand ikke er i topform, er trætte eller svækkede bør tage 32 g pollen dagligt.

Det bedste tidspunkt for indtagelse af pollen er om morgenen, ca. 1 kvarters tid før morgenmaden, dvs. på fastende hjerte. På dette tidspunkt kan man tage hele dagsdosis på én gang uden at være ner­vøs for ubehagelige bivirkninger. Dagsdosis kan naturligvis også inddeles, således at man tager halvdelen om morgenen før morgenmaden og den anden halvdel enten før frokost eller før aftens­maden.

Læs også
Pollen kan forebygge mange sygdomme
Pollen tilhører antioxidanternes elite – 100 % vegetabilsk
Pollen – superfødevare for alle pengene
Bierne producerer virksomme naturlægemidler
Propolis – en håndsrækning fra bierne
Næringsindholdet i vores grønsager falder – hvorfor?