Sund kost og livsstil

Kød kan måske øge risikoen for diabetes

Et højt indtag af forarbejdet kød kan måske øge risikoen for at udvikle diabetes type II med 40 %, viser en ny metaanalyse fra Norge og USA. Data fra 12 følgegruppe-forsøg viser, at et højt indtag af alle former for kød gav en 17 % øget risiko for diabetes type II, mens en lignende risikoforøgelse også blev noteret ved indtagelse af rødt kød.

Forsøget, som er offentliggjort i tidsskriftet Diabetologia, er endnu et bidrag til en stadigt længere liste af dårlige nyheder for rødt og forarbejdet kød. Tidligere eksempler er forsøg fra det amerikanske National Cancer Institute (NCI), som har vist, at øget indtagelse af rødt og forarbejdet kød kan øge risikoen for lunge- og tyk-/endetarmskræft med op til 20 %.

World Cancer Research Fund udgav i 2007 en rapport, som viste en direkte forbindelse mellem kost og kræft, hvor alkohol og rødt og forarbejdet kød udgjorde en særlig risiko. De samme forskere har tidligere påvist lignende resultater i et forsøg med 500.000 deltagere: Øget indtagelse af rødt og forarbejdet kød giver måske en beskeden forøget risiko for dødsfald (af alle årsager og af kræft eller hjertesygdom).

Målet med metaanalysen, som er foretaget under ledelse af Dagfinn Aune fra universitetet i Oslo, var at fjerne inkonsistenser fra tidligere forsøg, som viste både positive og negative sammenhænge mellem kødindtagelse og risikoen for type II-diabetes. Af de 12 kohorteforsøg, der blev undersøgt, tydede de samlede data på, at samlet høj indtagelse af kød øgede risikoen for diabetes med 17 %, mens rødt kød og forarbejdet kød øgede risikoen med hhv. 21 og 41 %. “Disse resultater tyder på, at indtagelse af kød øger risikoen for diabetes type II, men muligheden for, at tilbageværende konfunderende faktorer kan være en forklaring på denne sammenhæng, kan ikke udelukkes”, konkluderer forskerne.

Læs også
Rødt kød og diabetes – er der en sammenhæng?
Rødt kød kan øge diabetikeres risiko for hjertesygdom
Diabetes – find ud af, om du er i risikozonen!
Kosten påvirker risikoen for diabetes
Tilsætningsstof øger måske risikoen for diabetes og svær overvægt
Diabetes – du kan gøre RIGTI’ meget med den rigtige kost…
Byggræs – en vigtig kostfaktor, især for diabetikere

Kilde
Aune D, Ursin G, Veierod MB. Meat consumption and the risk of type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis of cohort studies. Diabetologia, nov. 2009, bd. 52, udg. 11, s. 2277-2287.
Archives of Internal Medicine, bind 169, s. 562-571.