Sund kost og livsstil

Rådgivning forbedrer kostvanerne

Et kvarters rådgivning om sundere spisevaner kan være nok til at få frugt og grøntsager til at glide bedre ned. Blandt 271 personer i alderen 18 til 70 år var det daglige indtag af frugt og grøntsager væsentlig højere blandt dem, der havde fået per­sonlig rådgivning fra en sygeplejer­ske i almen praksis, herunder fået sat sig nogle individuelle må1 for indtaget af plantekost.

Et år senere år spiste rådgivnings­gruppen i gennemsnit 1,5 portioner om dagen sammenlignet med kon­trolgruppens 0,9 portioner, beretter British Medical Journal. 42 % i rådgivningsgruppen spiste fem eller flere daglige portioner, mens det kun gjaldt 27 pct. i kontrolgruppen.

De britiske forskere konkluderer på den baggrund, at en kort indivi­dualiseret rådgivning i almen prak­sis kan sætte sig spor i et længerevarende højere indtag af frugt og grøntsager.

Læs også
Hvad er frugt og grønt godt for?
Ældre spiser for lidt frugt og grønt
Frugt og grønt kan redde dig fra at dø af en hjertesygdom
Stresset, søvnløs, deprimeret? Tjek dine kostvaner…
Frugt og grønt: Sunde stoffer går tabt ved forarbejdning

Kilde
British Medical Journal,
2003; 326.855-858.