Sund kost og livsstil

Diabetes: Bedre insulinresistens med en antioxidantholdig kost

På det 92. årsmøde i Endocrine Society blev resultaterne af et forsøg med en gruppe voksne med stofskiftesyndrom præsenteret. Forsøget har vist, at der sker en forbedring i insulinresistensen hos de deltagere, der fik en kost beriget med antioxidante næringsstoffer.

Forsøget omfattede 16 mænd og 13 kvinder i alderen 18-66 år med insulinresistens og svær overvægt. Alle deltagerne fik 1.500 kalorier om dagen i tre måneder. Halvdelen fik en kost, der indeholdt frugt og grønt, der giver store mængder af antioxidante næringsstoffer. Deltagerne blev yderligere inddelt i grupper, der fik enten placebo eller en daglig dosis på 1.000 mg metformin, som forbedrer insulinresistensen hos patienter med type II diabetes.

Alle deltagere oplevede et fald i BMI, men kun den gruppe, der fik en antioxidant-beriget kost, oplevede en signifikant reduktion i insulinresistensen – og den største forbedring oplevede den gruppe, der også fik metformin.

Antioxidanternes evne til at reducere iltningsbelastningen kan medvirke til at beskytte mod en række lidelser, bl.a. stofskiftesyndrom.

Læs også
Diabetes skyld i lavt antioxidant-niveau
Antioxidanter kan måske beskytte mod skadelige virkninger af for lavt blodsukker
Kost med mange antioxidanter forbedrer insulinfølsomheden
Sammenhæng mellem insulinresistens og adfærdssygdomme
Kosttilskuds betydning for diabetikere
Færre insulinsignaler i hjernen kan måske forlænge livet
Overvægtige har brug for antioxidanter, når de træner
Ny mekanisme for diabetesmidlet Metformin

Kilde
92. årsmøde i Endocrine Society, 19.-22. juni 2010.