Folkesundhed

Færre insulinsignaler i hjernen kan måske forlænge livet

Forskere ved Harvard Medical School har påvist, at en reducering af den insulin-lignende signale­ring i hjernen på visse mus kan forlænge musenes levetid med op til 18 %. Denne forøgelse skete hos mus, der er genetisk manipulerede til at mangle et gen for insulinreceptor substrat-2, som er in­volveret i insulinsignaleringen.

Ikke nok med at musene levede længere – de udviste også større aktivitet end musene i kontrol­grup­pen. Forskere har tidligere påvist, at en reduktion i den insulin-lignende signalering forlænger livet for orme og bananfluer.

Resultaterne kan være endnu en brik i det puslespil, der skal afsløre, hvorfor en reduktion af kalo­rieindtagelsen kan øge levetiden for stort set alle de dyr, man har foretaget forsøg med. I samme boldgade har japanske forskere påvist, at reduceret insulin-lignende vækstfaktorsignalering i rotter tilsyneladende bidrager til at give den kaloriereducerede virkning, som resulterer i længere levetid.

Læs også
Færre kalorier – sundere hjerte
Det kan godt betale sig at tælle kalorier
Vegetarisk kost + lidt kød = længere levetid
Faste forlænger din levetid
Insulin er af afgørende betydning for vægttab
Magnesium og krom modvirker insulinresistens og diabetes

Kilder
Taguchi A, Wartschow LM, Whit MF. Brain IRS2 signaling coordinates life span and nutrient homeostasis. Science, 20. juli 2007;317(5836):369-72.
Simpson SJ, Raubenheimer D. Caloric restriction and aging revisited: the need for a geometric analysis of the nutritional bases of aging. J Gerontol A Biol Sci Med Sci, juli 2007;62(7):707-13.
Holloszy JO, Fontana L. Caloric restriction in humans. Exp Gerontol, august 2007;42(8):709-12.
Yamaza H, Komatsu T, To K, et al. Involvement of insulin-like growth factor-1 in the effect of caloric restriction: regulation of plasma adiponectin and leptin. J Gerontol A Biol Sci Med Sci, januar 2007;62(1):27-33.