Folkesundhed

Læger fortier viden om bivirkninger

Praktiserende læger undlader i to ud af tre tilfælde at informere patienterne om alvorlige bivirkninger ved den medicin, de sendes hjem med. Det viser en undersøgelse, som er offentliggjort i tidsskriftet Social Science & Medicine.

Flertallet af læger vil ikke fortælle patienterne, at p-piller kan give forhøjet blodtryk, eller at betablokkene og lykkepiller kan give potensproblemer. Mange læger arbejder stadig ud fra en tradition om, at lægen skal tage beslutninger på patientens vegne. Men med loven om patienters retsstilling fra 1998 er kravene til information skærpede, for at patienterne selv kan afgøre, om de vil modtage en given behandling.

Undersøgelsens resultater

Lægerne blev bedt om at tage stilling til tre kliniske patientsager. I den ene af sagerne skulle lægerne bedømme bivirkningerne af en behandling med beta-blokkere hos en 55-årig, overvægtig mand med alvorligt højt blodtryk og derefter notere, hvor villige de var til at informere patienten om bivirkningerne. Angivet i %.

Altid Ofte Sjældent/aldrig
Kolde hænder/fødder

43

40

17

Søvnproblemer med mareridt

24

35

41

Impotens

30

39

30

Forstyrrelser af hjerterytme

21

25

54

Depression

9

26

65

Læs også
Meld en bivirkning
Bivirkninger – svært for lægen at følge med
Patienterne forbereder sig – men siger det ikke til lægen
Medicinbivirkninger er en hyppig dødsårsag
Et godt lægebesøg – hvad er det?
96 % har bivirkninger af kræftbehandling
Diabetesmedicin mistænkes for alvorlige bivirkninger
Nutraceutiske produkter – banebrydende for slidgigtpatienter