Folkesundhed

Nej til passiv rygning

Hver gang du trækker vejret i et rum, hvor der har været røget, får du en dosis kræftfremkaldende stoffer. Den fyldestgørende dokumentation for, at passiv rygning er årsag til kræft, hjertesygdom og lungesygdom hos ikke-rygere har været tilgængelig i flere år.

Selv ganske få cigaretter giver en meget høj koncentration af partikler i indendørsluften. Hvis der ryges i lokaler, som mennesker skal opholde sig eller arbejde i, indåndes dagligt i timevis sundhedsskadelige partikler, som markant øger risikoen for sygdom.

Samfundet har et ansvar for at sikre borgerne mod en sundhedsfare, som ikke er et individuelt valg. Den overvægtige, rygeren, den inaktive kan tage en personlig beslutning om at leve med en risiko, men den passive ryger har ikke muligheden for at vælge røgen fra. Samfundet har ansvaret for at sikre den enkeltes ret til ren luft på arbejde og i det offentlige rum.

Heldigvis har mange virksomheder og offentlige institutioner taget problemet alvorligt og indført rygeforbud undtagen på nærmere angivne områder – og med Rygeloven er vi også kommet et langt skridt i forhold til rygning på restauranter og værtshuse.

Læs også
Passiv rygning er farligere end antaget
Den livsfarlige røg
Luftforurening går lige i hjertet
Forurenet luft er ligeså sundhedsskadeligt som passiv rygning
Perikon mod depression – og til rygeafvænning!
Rygning under graviditet øger risikoen for væksthæmning
Antioxidanter til rygere

Kilde
Ugeskrift for læger 170/, 14. jan 2008.