Folkesundhed

Mælkesyrebakterier – indre vagtposter mod sygdomme

Mælkesyrebakterier findes i mange levnedsmidler som yoghurt og ost og er også fysiologisk til stede i vores egen mave-tarmkanal, hvor de er ansvarlige for bakteriefloraens balance og forhindrer formeringen af skadelige bakteriestam­mer – og dermed sygdomme.

Hvad er mælkesyrebakterier egentlig?

Mælkesyrebakterier er mikroorganismer, der findes mange steder i naturen, og som har en række egenskaber, der har vist sig særdeles nyttige for mennesket. De er uerstattelige i forskellige gæringsprocesser og regulerer tarmens mikro­flora og er desuden i stand til at forebygge mod forskellige sygdomme. På denne baggrund er det muligt at tale om disse bakterier, opdelt i tre store undergrupper:

  • levnedsmiddel-mælkesyrebakterier
  • industrielle mælkesyrebakterier
  • ”probiotiske mælkesyrebakterier”.

Det er formentlig disse sidste, der er mest interessante for læseren, der ikke er hjemme i mikrobiologien. De probiotiske mælkesyrebak­terier fortjener faktisk en særlig opmærksomhed, fordi de bidrager til at op­retholde menneskets sundhed.

Hvad kan probiotiske mælkesyrebakterier?

Man kan i denne forbindelse minde om bl.a. de følgende virkninger, der er afledte af deres specielle stofskifteaktivitet:

  • Ned­brydning af galdesyrer med kolesterolsænkende virkning
  • neutralisering af sygdomsfremkaldende toksiner i tarmen
  • nedbrydning af nitrosaminer – substanser med stærk kræftfremkaldende virkning
  • forhin­dring af udbredelse af svulstceller
  • aktivering af ikke-specifikke immunsy­stemer.

Galdesaltene og kolesterolets stofskifte er snævert knyttet til tarmens mikroflora.

Nedbrydning af nitrosaminer

Mens en bestemt mikroflora i tarmen kan udvirke nitroseringen af aminerne, så karakteriseres en stor del af mikrofloraen i menneskets fordøjelseskanal som værende aktiv i nedbrydningsproces­sen af forskellige nitrosaminer. Blandt elementerne i denne mikroflora er mælke­syrebakterierne meget virksomme, og disse spiller derfor en meget betydelig rolle.

Neutralisering af toksiner i tarmen

Ikke mindre afgørende er visse mælkesyrebakteriernes evne til at neutralisere gift­stoffer i tarmen, produceret af patogene stammer af colibakterier, hvorved de kan bekæmpe diarré.

Infektioner med gramnegative bakterier hos personer med et svækket immunsystem udgør et vigtigt medicinsk problem. Forebyggelsen mod sådanne in­fektioner kan ske ved at kombinere kemoterapeutiske og antibiotiske midler med substanser, der er i stand til at øge personens forsvarsmekanismer. Nogle eksperi­mentelle arbejder peger på, at komponenter af mælkesyrebakterierne er virksomme med hensyn til at aktivere mikrofager, og at lipoteicoinsyren styrken modstands­kraften mod Pseudomonas-infektioner.

Fremtiden…

I betragtning af det her kort anførte bliver det et fundamentalt mål for forsk­erne at fremstille næringsmidler af et højt ernæringsmæssigt niveau med gode kommercielle muligheder og med klart definerede organoleptiske og probiotiske egen­skaber, dvs. rige på mælkesyrebakterier med særlige karakteristika og i stand til at udbrede sig i fordøjelseskanalen for derved at bidrage til at bevare organis­mens sundhed.

I dag råder vi over teknikker, der tillader os at overføre gener også til varmetole­rante mælkesyrebakterier, hvorved området for den probiotiske anvendelse bliver endnu mere omfattende, og jo større det bliver, des større bliver følgelig ud­valget af de næringsmidler, der kan bidrage til at bevare menneskets sundhed.

Den meget populære vegetabilske mælkesyrebakteriedrik BROTTRUNK med ti forskellige, tarmsunde bakterier er netop udviklet for at opretholde sundheden ved at modgå toksiner i tarmen samt aflaste stofskiftet.

Læs også
Mælkesyrebakterier – menneskets mindste husdyr
Tarmfloraen – hvorfor er den så vigtig?
Allergi dækker ofte over en ødelagt tarmflora
Gi’ tarmfloraen Brottrunk – det har den rigti’ godt af!
Brottrunk-analyse
Tilskud af probiotika kan medvirke til at lindre depression
Probiotika medvirker til at forebygge diarré fra antibiotika