E-vitamin Urinvejslidelser

E-vitamin kan måske mere end halvere risikoen for lungekræft

Forskere fra University of Texas M.D. Anderson Cancer Center rapporterer, at indtagelse af E-vitamin i form af alfa-tocoferol har en sammenhæng med en konsistent og uafhængig reduktion i risikoen for at udvikle lungekræft. Andre former af vitaminet har ikke en uafhængig virkning, tilføjer de.

“Så vidt vi ved, er dette det første forsøg, der sammenholder det kostmæssige indtag af forskellige former for tocoferoler (alfa-, beta-, gamma- og delta-tocoferol) med risikoen for lungekræft”, skriver forskningsrapportens hovedforfatter Somdat Mahabir i International Journal of Cancer. “Vores omfattende, kontrollerede lungekræftforsøg tilføjer informative data vedrørende alfa-, gamma-, beta- og delta-tocoferol til litteraturen”.

E-vitamin – kort fortalt

Der findes otte former for E-vitamin: Fire tocoferoler (alfa, beta, gamma og delta) og fire tocotrienoler (alfa, beta, gamma, delta). Alfa-tocoferol er den primære E-vitaminform, der findes i kosttilskud og i europæisk kost, mens gamma-tocoferol er den mest almindelige form i den amerikanske kost.

Beskrivelse af forsøget

Resultaterne stammer fra et forsøg med 1.088 lungekræftpatienter (gennemsnitsalder: 61,7 år) og 1.414 raske kontrolpersoner (gennemsnitsalder: 60,8 år). Deres kostindtag blev vurderet ved hjælp af et tilrettet National Cancer Institute-spørgeskema vedr. fødevarer (Health Habits and History Questionnaire, Food Frequency Questionnaire), der omfatter 135 forskellige fødevarer. Desuden indsamlede man demografiske data og oplysninger om livsstil, herunder rygevaner.

Resultater

E-vitamin kan måske mere end halvere risikoen for lungekræftForskerne beregnede, at det højeste, gennemsnitlige indtag af alfa-tocoferol (over 7,73 mg pr. dag) gav en 53 % reduktion i risikoen for lungekræft sammenlignet med det laveste gennemsnitlige indtag (mindre end 4,13 mg pr. dag). Dette resultat tog højde for andre former for tocoferol, men forskerne kunne ikke iagttage nogen statistisk signifikant sammenhæng med risikoen for lungekræft for beta-, gamma- og delta-tocoferol.

Når alle tocoferoler blev sammenholdt under ét, gav det højeste gennemsnitlige indtag (mere end 12,95 mg pr. dag) en 55 % reduktion i risikoen for lungekræft sammenlignet med det laveste gennemsnitlige indtag (mindre end 6,68 mg pr. dag), lyder det fra forskerne.

Konklusion

“Vi fandt konsistente, uafhængige sammenhænge mellem øget kostindtag af alfa-tocoferol og reduktion i risikoen, men ingen uafhængige sammenhænge for gamma-, beta- og delta-tocoferol og risikoen for lungekræft”, skriver Mahabir. “Vores data bør kunne anspore til yderligere epidemiologisk og grundlæggende forskning i sammenhængen mellem forskellige former for E-vitamin og kræftsygdomme”.

Lungekræft er den mest almindelige kræftform verden over. Det er desuden den kræftform, hvor den forventede levetid er kortest – kun 25 % af patienterne overlever mere end et år efter diagnosen (tal for England og Wales).

Læs også
E-vitamin kan måske mindske risikoen for leverkræft
Lungekræft, antioxidanter og kemoterapi
Lungekræft, C-vitamin og A-vitamin
Lungekræft og selen
E-vitamin forsinker udvikling af let til moderat Alzheimers

Kilde
Mahabir S et al. Dietary alfa-, beta-, gamma- and delta-tocopherols in lung cancer risk. International Journal of Cancer, bd 123, s. 1173-1180.