Folkesundhed Selen

Lungekræft og selen

Blodprøver fra 9.101 kræftfrie personer, indsamlet mellem 1968 og 1976, blev vurderet i løbet af en opfølgningsperiode, der sluttede i 1991. Man diagnosticerede 95 tilfælde af lungekræft og sammenlignede derefter med 190 kontrolpersoner.

Det gennemsnitlige serumindhold af selen hos kræftpatienter og kontrolpersoner var hhv. 53,2 g/l og 57,8 g/l. Den relative risiko for lungekræft mellem højeste og laveste tredjedel med hensyn til serumindhold af selen var 0,41, efter justering for variabler. Sammenhængen var mest fremherskende ved et lavt indhold af E-vitamin. Sammenhængen var desuden mere udtalt blandt nuværende rygere og ved højere serumindhold af orosomucoid og kobber.

Læs også
Selen og kræftforebyggelse
Selen – en væsentlig antioxidant
Lungekræft, C-vitamin og A-vitamin
C-vitamin, zink, jern – og lungekræft
Lungekræft holdes på afstand med grønne bladgrønsager
Passiv rygning øger risikoen for lungekræft

Kilde
Knekt P et al. Is Low Selenium Status a Risk Factor for Lung Cancer? Am J Epidemiol, 1998;148(10):975-982.