Folkesundhed Selen

Lungekræft og selen

En gruppe forskere har undersøgt sammenhængen mellem udviklingen af lungekræft og indtaget af sporstoffet selen.

Blodprøver fra 9.101 kræftfrie personer, indsamlet mellem 1968 og 1976, blev vurderet i løbet af en opfølgningsperiode, der sluttede i 1991. Man diagnosticerede 95 tilfælde af lungekræft og sammenlignede derefter med 190 kontrolpersoner.

Det gennemsnitlige serumindhold af selen hos kræftpatienter og kontrolpersoner var hhv. 53,2 g/l og 57,8 g/l. Den relative risiko for lungekræft mellem højeste og laveste tredjedel med hensyn til serumindhold af selen var 0,41, efter justering for variabler. Sammenhængen var mest fremherskende ved et lavt indhold af E-vitamin. Sammenhængen var desuden mere udtalt blandt nuværende rygere og ved højere serumindhold af orosomucoid og kobber.

Selen er et væsentligt sporstof (mikronutrient) for kroppen. Det medvirker bl.a. til at vedligeholde et normalt hår og normale negle og til at sikre, at immunsystemet fungerer normalt.

Natur-Drogeriets Amino-Selen er organisk. I Amino-Selen er selen bundet organisk til methionin, der er en aminosyre.

Der er sammenhæng mellem indtaget af selen og risikoen for at udvikle lungekræftLæs også
Selen og kræftforebyggelse
Selen – en væsentlig antioxidant
Lungekræft, C-vitamin og A-vitamin
C-vitamin, zink, jern – og lungekræft
Lungekræft holdes på afstand med grønne bladgrønsager
Passiv rygning øger risikoen for lungekræft
Anprisninger: Selen

Kilde
Knekt P et al. Is Low Selenium Status a Risk Factor for Lung Cancer? Am J Epidemiol, 1998;148(10):975-982.