Astma og allergier

Hver fjerde rammes af allergi

Hver fjerde europæer – svarende til 80 mio. mennesker – lider af en eller anden form for allergi. Det viser en repræsentativ undersøgelse af 7.000 allergipatienter i 10 europæiske lande – herunder Danmark. Lidelsen bliver stadig mere udbredt, men forskerne kender ikke årsagen til den voldsomme vækst.

Tallene, som en dansk allergiekspert kalder “rystende” – fremgår af en undersøgelse, hvori der deltog 500 danske patienter. “Det er rent ud sagt et rystende højt tal. Og det er et stigende omfang”, siger den danske allergiekspert professor Ronald Dahl fra Århus Kommunehospital.

Han har sammen med Astma- og Allergiforbundet i Danmark og en række kolleger i udlandet været med til at lede undersøgelsen. Den havde form af dels en telefonrundspørge dels en spørgeskemaundersøgelse blandt de 7.000, der svarer bekræftende på, at de lider af allergi.
“Der er ingen tvivl om, at disse tal kommer bag på mange læger. De har hidtil troet, at patienterne har følt sig langt bedre tilpas, end det nu viser sig at være tilfældet”, siger Ronald Dahl.

En meget stor del af patienterne – hvoraf 500 var danske – oplever deres allergi som hæmmende i et eller andet omfang. 70 % af danskerne oplever sygdommen som begrænsende for livsudfoldelsen. 40 % har svært ved at gå op ad en trappe, 45 % kan ikke dyrke motion, knap 1/3 kan ikke klare almindeligt arbejde – og over halvdelen har problemer med at opholde sig i naturen på grund af deres allergi.

Læge og ph.d.-forsker Allan Linneberg, Center for Sygdomsforebyggelse på Amtssygehuset i Glostrup, har påvist, at antallet af voksne allergikere på den københavnske vestegn er steget med mindst 30 % fra 1990 til 1998. Han mener, at den såkaldte “hygiejneteori” kan være en del af forklaringen. Altså at vi som børn vokser op i hjemmemiljøer, der er så klinisk rene, at vores immunsystem aldrig når at opbygge tilstrækkelig robusthed over for fremmede mikroorganismer. Og så er vi sårbare over for allergier.

Ronald Dahl er ikke overrasket over tallene fra Vestegnen, og han er ikke i tvivl om, at de er landsdækkende. Men han peger på, at det generelle problem er mere komplekst end som så. “Den store stigning i allergier begyndte i 1950’erne i hele den vestlige verden, og vi aner ikke hvorfor. Det kan ikke være noget genetisk, så det må være påvirkninger fra vores omgivelser. Forurening kan måske forklare en del af tilfældene. Noget hænger også sammen med livsstil. Vi ved fx, at fedme hos mange børn giver øget disposition for allergi. Men det underlige er, at udbredelsen er meget, meget ens i hele Europa. Og i Australien og New Zealand er tallene allerstørst”, siger Ronald Dahl.

Læs også
Allergi – en negativ reaktion på et ellers harmløst stof
Amning kan reducere risikoen for allergi
Tarmfloraen kan bremse allergier
Betændelse i øret og fødevareallergi – er der en sammenhæng?
Mælkeallergi på grund af homogenisering
Kæledyr hjælper mod astma og allergi
MSM og allergier
Vagtelæg er en gave til alle med allergi