Astma og allergier

Lav antioxidantstatus hos astmatikere

Antioxidantstatus blev målt i blodprøver fra 47 saudi-arabiske astmatikere, og resultaterne blev sammenlignet med prøver fra kontrolpersoner af samme alder.

Resultaterne viste, at astma-patienterne havde en signifikant nedsat antioxidantstatus og langt højere iltningsbelastning end forsøgsdeltagerne.

Læs også
Svovldioxid, astma og antioxidanter
Astma – meget at hente ved multitilskud af næringsstoffer
Astma – mulige årsager og hjælp til selvhjælp
Magnesium til astmatikere
Antioxidanter nedsætter risikoen for Alzheimers

Kilde
Al-Afaleg NO, Al-Senaidy A, El-Ansary A. Oxidative stress and antioxidant status in Saudi asthmatic patients. Clin Biochem, 2011.