Hjerte-/kredsløbssygdomme Vitaminlignende stoffer

Hjerteanfald og antioxidanter

Ud af en gruppe på over 25.000 personer i alderen 23-58 år fandt man 123 personer, som allerede havde fået en diagnose på hjerteanfald.

Der var en betydeligt højere risiko for hjerteanfald, jo lavere indholdet af betacaroten i blodet var, og det samme så ud til at gælde for indholdet af lutein. Når rygning blev medregnet i resultatet, blev risikoen for myocardieinfarkt i forbindelse med lavt indhold af betacaroten begrænset til gruppen af rygere.

En beskyttende sammenhæng med et højt E-vitaminindhold kunne kun påvises blandt personer med et højt blodkolesterolindhold.

Kilde
Street DA et al. Serum Antioxidants and Myocardial Infarction: Are Low Levels of Carotenoids and Alpha-Tocopherol Risk Factors For Myocardial Infarction? Circulation, 1994;90(3):1154-1161.