Hjerte-/kredsløbssygdomme

Signaler, der kan redde dit liv

Kend din krop og lyt til dens sprog! Tit får vi advarsler om, at noget er galt, før katastrofen indtræffer – i form af fx et hjerte­infarkt eller en hjerneblødning.

Her følger en liste over advarselssignaler, som bør tages alvorligt:

Hjerteinfarkt

  • Ubehagelig tryk- og smertefornemmelse i midten af brystregio­nen, som varer mere end nogle få minutter – eller forsvinder og kommer igen.
  • Smerter, som breder sig ud i skuldre, nakke eller arme.
  • Ubehag i brystregionen kombineret med svimmelhed, besvi­melsesanfald, svedeture, kvalme eller kortåndethed.

Ikke alle disse symptomer optræder ved hvert hjerteinfarkt. Hvis du får nogle af dem, så vent ikke med at spørge lægen til råds. At tøve i sådanne tilfælde kan i værste fald koste dig livet.

Slagtilfælde/hjerneblødning

  • Pludselig stivhed eller svaghed i ansigtet, en arm eller fod i den ene side af kroppen.
  • Pludselig synssvigt eller uklart syn. Dette gælder især, hvis kun den ene øje rammes.
  • Helt eller delvis tab af taleevnen eller evnen til at forstå, hvad andre siger.
  • Pludselig, uventet og uforklarlig stærk hovedpine.
  • Uforklarlig svimmelhedsfornemmelse, usikkerhed eller pludse­lige uforklarlige fald – især hvis dette forekommer sammen med nogle af de andre symptomer.

Hvis du oplever et eller flere af disse symptomer, må du ikke tøve: Kontakt lægen umiddelbart!