Folkesundhed Hjerte-/kredsløbssygdomme

Statiner hjælper ikke efter hjerteblodprop

Brug af kolesterolsænkende statiner inden for to uger efter en hjerteblodprop reducerer ikke på kort sigt risikoen for at dø eller få nye blod­propper i hjerne eller hjerne. Det viser resultaterne af en metaanaly­se, som er offentliggjort i tidsskrif­tet Journal of the American Medical Association.

En gruppe af forskere fra bl.a. Schweiz, Australien, Holland og Ca­nada har gennemgået den tilgænge­lige litteratur om korttidseffekterne af behandling med statiner. De fandt 12 studier med tilsammen 13.000 patienter med akut hjertesygdom, der efterfølgende var behandlet med statiner eller placebo. Formålet var at se på effekten af statinbehand­ling på risikoen for at dø eller få nye blodpropper inden for en fire­-måneders periode.

Resultaterne viste ingen signifi­kant risikoreduktion på disse pa­rametre og heller ikke på behovet for ballonudvidelse eller bypass­operation.

Statiner er i det hele taget et meget omdiskuteret emne. Der er argumenter både for og imod anvendelsen af præparaterne. Hvis du hellere vil gå den naturlige vej, skal du måske kigge nærmere på policosanol, et stof udvundet af sukkerrør.

Statiner hjælper ikke efter hjerteblodprop - måske kan Policosanol Complex kapsler være en løsningLæs også
Statiner kan give nerveskader
Statiner påvirker leveren negativt
Policosanol Complex – et alternativ til statiner
Q10 kan modgå bivirkninger af statinpræparater
Kostændring som behandling efter blodprop i hjertet

Kilde
Journal of the American Medical Association, 2006;295:2046-56.