C-vitamin E-vitamin Folkesundhed

C-vitamin og E-vitamin kan sænke risikoen for nyrekræft

Et øget indtag af antioxidanterne C-vitamin og E-vitamin kan muligvis redu­cere risikoen for nyrekræft med hhv. 28 og 44 %, viser et forsøg fra Italien.

Flere end 80 % af alle nyrekræfttilfælde skyldes renalt cellecarcinom (RCC). Ifølge den velgørende fond Cancer Research UK er nyrekræft den 10. mest almindelige kræftform. Forholdet mellem mandlige og kvindelige patienter er 5:3. Alder, køn, fedme, rygning, samt genetiske og medicinske forhold menes at være risikofaktorer. Epidemiologiske data, der skulle vise, i hvor høj grad kosten spiller en rolle som årsag til nyrekræft, har givet blandede resultater.

E-vitamin kan medvirke til at beskytte mod nyrekræftBeskrivelse af forsøget

”I dette forsøg, der er baseret på et stort dataset og omfattende materiale om hovedkilderne til vita­miner og mikronæringsstoffer i den italienske befolkning, fandt man frem til et omvendt proportio­nalt forhold mellem indtag af C- og E-vitamin og risikoen for RCC”, siger hovedforfatter Cristina Bosetti fra Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri i Milano.

Ved hjælp af et spørgeskema med 78 spørgsmål om indtagelse af forskellige fødevarer vurderede forskerne kosten for

  • 767 RCC-patienter (494 mænd og 273 kvinder)
  • 1.534 kontrolpersoner (988 mænd og 546 kvinder).

Herudfra beregnede man indtaget af mikronæringsstoffer.

Resultaterne

Efter at have justeret for faktorer, som kan påvirke resultaterne (alder, BMI, køn, rygevaner og al­koholindtag), regnede forskerne sig frem til følgende:

  • Indtagelse af mere med 17,5 mikrogram E-vitamin pr. dag gav en 44 % lavere risiko for RCC i forhold til indtagelse af i gennemsnit 11,9 mikrogram.
  • Indtagelse af mere end 186 mikrogram C-vitamin pr. dag gav en 44 % lavere risiko i for­hold til indtagelse af i gennemsnit 89,4 mikrogram. Dette resultat er ifølge forskerne af minimal betydning.

Man fandt ikke nogen statistisk signifikant sammenhæng for de øvrige analyserede mikronærings­stoffer. Disse omfatter bl.a. retinol (A-vitamin), alfa-og betacaroten, lutein og zeaxanthin, D-vitamin, thiamin, fol­syre og andre B-vitaminer samt lycopen.

Forskernes konklusion

Disse resultater understøtter teorien om  en mulig gavn­lig indvirkning af E- og C-vitamin på RCC”, siger forskerne.

Mekanismen bag den mulige beskyttende virkning blev ikke undersøgt. Forskerne udtaler, at vitaminernes antioxidante aktivitet kan være forklaringen på de positive virkninger. Men hovedkil­den til E-vitamin i den italienske kost er olivenolie og grønsager, og der kan derfor være en bredere virkning af disse fødevarer.

”E-vitamin kan være en indirekte indikation af en kost, der indeholder mange grønsager, som nor­malt indtages med olivenolie i den italienske befolkning, og som er sat i forbindelse med en nedsat risiko for RCC”, skriver Bosetti. ”Det er således muligt, at den gavnlige virkning af vegetabilske fødevarer – som det er tilfældet for andre almindelige neoplasmer – kan skyldes andre og endnu u­identificerede stoffer eller den komplekse virkning af en kombination af flere mikronæringsstoffer”.

Forsøget har adskillige, væsentlige begrænsninger, bl.a. at oplysningerne om kostvaner stammer fra kostspørgeskemaer, som forsøgspersonerne har en tendens til at kunne huske fra gang til gang. Det vides heller ikke, om forsøgspersonerne ændrede deres kostvaner efter diagnosen.

C-vitamin kan medvirke til at beskytte mod nyrekræftLæs også
C-vitamin kan medvirke til at beskytte mod nyrekræftRaffineret korn øger risikoen for nyrekræft og BPH
Hold din lever, dine nyrer og dine lunger i topform
C-vitamin hæmmer kræft – men hvordan?
E-vitamin fra kosten kan reducere risikoen for prostatakræft
GMO-korn kan skade dine nyrer og din lever

Kilde
Bosetti C et al. Micronutrients and the risk of renal cell cancer: A case-control study from Italy. International Journal of Cancer, bd. 120, udg. 4, pp. 892-896.