C-vitamin

C-vitamin: Dosering for antioxidant-virkning

En undersøgelse af 4 mænd og 6 kvinder (gennemsnitsalder 26,1 år), som fik fra 500 til 2.000 mg C-vitamin dagligt, har vist, at den største antioxidant-virkning indtraf ved doser på 500-1.000 mg pr. dag.

Kilde
Johnston CS, Cox SK. J Am Coll Nutr, 2001, 20(6).