Diabetes

Resveratrol som supplerende behandling for diabetes type II

Personer med diabetes type II bør som supplement til deres almindelige diabetesmedicin tage et tilskud af resveratrol. Det viser resultaterne af to af hinanden uafhængige forsøg.

Forsøg 1

I det første forsøg undersøgte et iransk forskerteam virkningen af resveratrol til sænkning af blodsukkeret ved  tilstedeværelse af almindelig diabetesmedicin. I alt 66 forsøgspersoner med diabetes type II blev tilfældigt inddelt, så de indgik i enten en interventionsgruppe, som fik tilskud af resveratrol i en mængde på 1 g om dagen i 45 dage, eller en kontrolgruppe, som fik placebo.

Resultaterne viste, at resveratrol-behandlingen i signifikant grad mindskede det systoliske blodtryk, det fastende blodsukker, blodindholdet af hæmoglobin A1c (HbA1c) og insulin, samt  insulinresistensen – samtidig med, at det i signifikant grad øgede mængden af “godt” HDL-kolesterol.

Forfatterne konkluderede: “Nogle af de reduktioner i HbA1c og forøgelser af HDL, som vi iagttog med resveratrol-tilskud, er så signifikante, at de kan sammenlignes med de fordele, vi opnår med antidiabetisk medicin. Andre væsentlige observationer i dette forsøg er, at 1 g resveratrol om dagen i 45 dage ikke havde nogen negative bivirkninger hos type II-diabetikere, og at resveratrol ikke kun komplementerede standard-behandlingen, men også gav en yderligere beskyttelse (i forhold til antidiabetisk behandling“.

Forsøg 2

I det andet forsøg testede et indisk team 62 patienter med diabetes type II. Deltagerne blev tilfældigt inddelt i en kontrol- og en interventionsgruppe. Kontrolgruppen fik i en periode på tre måneder kun orale blodsukkersænkede midler, mens interventionsgruppen fik 250 mg resveratrol dagligt sammen med deres orale blodsukkersænkende medicin.

Resultatet var, at resveratrol-tilskuddet førte til en signifikant reduktion i HbAqc, systolisk blodtryk og samlet kolesterol. Men i modsætning til det iranske forsøg havde resveratrol ikke nogen  signifikant indvirkning på HDL-kolesterolniveauet.

Forfatterne konkluderede: “Oralt tilskud of resveratrol har dermed vist sig effektivt til at forbedre den glykæmiske kontrol og kan muligvis være et potentielt støttepræparat til behandling og  kontrol med diabetes“.

Læs også
De sundhedsfremmende egenskaber ved resveratrol
Resveratrol kan medvirke til at bekæmpe brystkræft
Resveratrol medvirker til at hæmme prostatakræft
Nutraceutiske stoffer er med til at forlænge din levetid
Betændelseshæmmende næringsstoffer på vej frem
Diabetes: Bedre insulinresistens med en antioxidantholdig kost
Lider du af diabetes type II? Prøv at se nærmere på baobab!

Kilder
Movahed A et al. Antihyperglycemic effects of short term resveratrol supplementation in type 2 diabetic patients. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2013, 851267.
Kumar BJ, Joghee NM. Resveratrol supplementation in patients with type 2 diabetes mellitus: A prospective, open label, randomized controlled trial. International Research Journal of Pharmacy. 2013;4:245-249.