Diabetes Sund kost og livsstil

Rødt kød og diabetes – er der en sammenhæng?

Indtagelse af rødt kød er konsekvent sat i forbindelse med en øget risiko for diabetes mellitus type II. Men man ved ikke, om en reduktion i indtagelsen af rødt kød modsat påvirker risikoen for type II-diabetes. Et forsøg offentliggjort i Journal of the American Medical Association har undersøgt denne sammenhæng.

Forsøget fulgte op på 26.357 mænd i det såkaldte Health Professionals Follow-up Study (1986-2006), 48.709 kvinder i Nurses’ Health Study (1986-2006) og 74.077 kvinder i Nurses’ Health Study II (1991-2007). Kosten blev vurderet ud fra validerede kostspørgeskemaer og opdateret hvert fjerde år. Tidsafhængige mo­deller blev brugt til at kalkulere virkningen af alder, familiehistorie, race, ægtestand, indtagelse af rødt kød ved forsøgets start, rygning og ændringer i andre livsstilsfaktorer (fysisk aktivitet, alkoholindtag, samlet energiindtag og kostens kvalitet).

Forskerne konkluderede, at et øget indtag af rødt kød over tid hænger sammen med en forhøjet risiko for diabetes type II. Sammenhængen påvirkes af kropsvægten. Resultaterne giver yderligere beviser for, at man ved at begrænse sit indtag af rødt kød over tid kan medvirke til at forebygge diabetes type II.

Læs også
Rødt kød kan øge diabetikeres risiko for hjertesygdom
Kød kan måske øge risikoen for diabetes
Vegetarisk kost + lidt kød = længere levetid
Rødt kød forkorter livet
Rødt kød kan øge kvinders risiko for dårligt hjerte
Rødt kød øger risikoen for leddegigt
Kosten påvirker risikoen for diabetes
Kød kan øge risikoen for brystkræft
Kød kan øge risikoen for prostatakræft