Diabetes

Diabetes-paradokset

Type II-diabetikere, som kun behandles via kostændringer, har langt dårligere blodværdier end patienter, der får medicin. Data fra 7.870 patienter viser, at førstnævnte gruppe har både et forhøjet kolesteroltal og en forhøjet mængde glykosyleret hæmoglobin i blodet. Glykosyleret hæmoglobin er en markør for mikrovaskulære komplikationer. Ifølge rapportens forfattere tager denne gruppe patienter samtidig tager færre blodtryks- og lipidsænkende midler og går sjældnere til lægen.

Men vurderer man de faktiske komplikationer i stedet for parametrene, så går det faktisk bedst for de diabetikere, som ingen medicin får – specielt når man ser på kredsløbsproblemer, diabetiske øjenlidelser, neuropati og amputationer. Men heller ikke ud fra denne iagttagelse kan man drage konklusioner, for man må gå ud fra, at sygdommen ikke er så fremskreden hos den patientgruppe, som griber til kostændringer, som hos den gruppe, der har behov for medicin.

Læs også
Diabetes – find ud af, om du er i risikozonen!
Diabetes: Bedre insulinresistens med en antioxidantholdig kost
Diabetes type II – naturmidler, der støtter dine livsstilsvalg
Kosttilskuds betydning for diabetikere
Alfa-liponsyre er godt for type II-diabetikere

Kilde
Hippisley-Cox J, Pringle M. Prevalence, care, and outcomes for patients with diet-controlled diabetes in general practice: cross sectional survey. Lancet 2004/364/S. 423-428.