Calcium Diabetes Magnesium

Calcium og magnesium og risikoen for diabetes type II

Calcium og magnesium har en nedsættende indvirkning på risikoen for at udvikle diabetes type II Kosten spiller en nøglerolle for udviklingen af diabetes type II, men man ved kun meget lidt om, hvor meget specifikke næringsstoffer betyder for befolkningsgrupper, hvis kostmønstre adskiller sig fra den vestlige verdens.

I dette forsøg undersøgte forskere sammenhængen mellem calcium- og magnesiumindtag og risikoen for at udvikle diabetes type II i en kinesisk befolkningsgruppe.

Man anvendte data fra et befolkningsbaseret, prospektivt forsøg med 64.191 kvinder, som ikke led af diabetes type II eller andre kroniske sygdomme ved forsøgets start, og som boede i selve Shanghai. Kostindtag, fysisk aktivitet og antropometriske målinger (overvægt) blev vurderet via personlige samtaler og en Cox regressionsmodel til at vurdere sammenhængen mellem forsøgsbehandlingen og risikoen for at udvikle diabetes type II.

Forskerne iagttog en omvendt proportional sammenhæng mellem calcium- og magnesiumindtag og risikoen for diabetes type II. Den relative risiko fra laveste til højeste kvintil af calciumindtag var 1,00, 0,82, 0,73, 0,67 og 0,74 (P for tendens < 0,001) og for magnesium 1,00, 0,84, 0,84, 0,79 og 0,86 (P for tendens < 0,001). Indtaget af mælk havde også en omvendt proportional sammenhæng med risikoen for diabetes.

Data tyder på, at calcium- og magnesiumindtag måske kan beskytte mod udvikling af diabetes type II i denne befolkningsgruppe.

Kalk + Magnesium fra Natur-Drogeriet – calcium og magnesium i én og samme tablet!

Calcium og magnesium i én tablet Læs også
Magnesiumindtag, insulinniveau og risiko for diabetes type II
Magnesiummangel og diabetes
Calcium og D-vitamin kan beskytte mod diabetes
Kosten påvirker risikoen for diabetes
Diabetes – du kan gøre RIGTI’ meget med den rigtige kost…
Diabetes: Bedre insulinresistens med en antioxidantholdig kost
Magnesium – en vigtig faktor ved diabetes
Vitaminer og mineraler kan sænke blodtrykket hos diabetikere

Kilde
Villegas R, Gao YT, Dai Q, Yang G, Cai H, Li H, Zheng W, Shu XO. Dietary calcium and magnesium intakes and the risk of type 2 diabetes: the Shanghai Women’s Health Study. Am J Clin Nutr. 2009, 89(4):1059-67. Doi: 10.3945/ajcn.2008.27182.