Magnesium

Magnesium sat i forbindelse med færre galdesten

Et nyt amerikansk forsøg tyder på, at øget indtagelse af magnesium i form af kosttilskud kan nedsætte mænds risiko for at udvikle galdesten. Det højeste indtag af magnesium gav en 28 % reduktion i risikoen for at udvikle galdesten, viser for­søget, som havde deltagelse af 42.705 amerikanske mænd, og som er offentliggjort i The American Journal of Gastroenterology.

“I dette store følgegruppeforsøg observerede vi, at højere indtagelse af magnesium havde en sam­menhæng med en reduceret risiko for galdestenssygdomme – med et dosis/reaktion-forhold, som ikke kunne forklares ved andre potentielle risikofaktorer som fx målte kostvariabler”, skriver forskningsleder Chung-Jyi Tsai fra University of Kentucky Medical Center.

Galdestenssygdomme er en udbredt årsag til dødsfald i den vestlige verden og en væsentlig risiko­faktor for kræft i galdeblæren. 10-15 % af den amerikanske befolkning (20 mio.) lider af galde­sten, og der diagnosticeres hvert år 1 mio. nye tilfælde, viser tal fra US National Institutes of Health.

Beskrivelse af forsøget

Tsai målte i samarbejde med forskere fra Brigham and Women’s Hospital og Harvard Medical School, Harvard School of Public Health og National Cancer Institute indtagelsen af magnesium blandt forsøgsdeltagerne (gennemsnitsalder: 52,6; gennemsnitligt BMI: 24,8) ved hjælp af et vali­deret, semi-kvantitativt 131-punkts spørgeskema om fødevareindtagelse. I løbet af en gennemsnitlig opfølgningsperiode på 13 år dokumenterede forskerne 2.195 tilfælde af galdesten. Det gennemsnitlige indtag af magnesium blev beregnet til 352,8 mg pr. dag for forsøgs­deltagerne.

Magnesium kan måske give færre galdestenEfter at have justeret resultaterne, så man tog højde for aldersforskelle, beregnede Tsai og hans kol­leger sig frem til, at de mænd, der indtog mest magnesium (454 mg pr. dag), havde 28 % mindre risi­ko for at udvikle galdesten sammenlignet med de mænd, der indtog mindst (262 mg pr. dag). Desu­den viste det sig, at magnesium fra kosten, bl.a. fra grønne bladgrønsager, kød, stivelse, korn, nød­der og mælk, kunne mindske risikoen med 32 %. “Præcis hvilken mekanisme ved magnesiumindtagelsen der er i stand til at forebygge galdestens­sygdomme, er uklart – og det kan dreje sig om flere faktorer”, skriver forfatterne. “Hyperinsulinæ­mi (øgede mængder af insulin) og insulinresistens er kendt for at have en positiv sammenhæng med galdestenssygdomme”.

“Lavt indtag af magnesium er sat i forbindelse med en høj insulinkoncentration under faste. Kro­nisk øget udskillelse af insulin, et af kendetegnene på insulinresistens, kan øge indholdet af mættet kolesterol i galden og dermed fremme dannelsen af galdesten”, tilføjer de. “Dyreeksperimenter og kliniske forsøg har vist, at en magnesiumfattig kost kan øge plasmaind­hol­det af triglycerider og af kolesterol og dermed øge risikoen for galdesten. Vores konklusion er, at indtagelse af magnesium spiller en rolle for forebyggelsen af symptoma­tiske galdestenssygdom hos mænd”, skriver Tsia og hans kolleger.

Kommentarer til forsøget

I en artikel om samme emne har Cynthia Ko fra University of Washington i Seattle følgende vigtige kommentarer til forsøgsresultaterne:

“Det primære resultat af forsøget var symptomatisk galdestenssygdom og galdestensoperationer – de mest fremskredne stadier af galdestensrelaterede sygdomme. Disse resultater tyder på, at lavt magnesiumindtag giver øget disponering for symptomatisk galdesten. Men disse resultater kan ikke nødvendigvis generaliseres til asymptomatisk galdesten, som udgør hovedparten af galdestenene”, skriver hun. “Derfor kan vi ikke fastslå, præcis hvor i den pato-fysiologiske proces, der fører til symptomatiske galdesten, magnesiumindtaget spiller ind. Eksempelvis om et øget magnesiumindtag beskytter mod den grundlæggende dannelse af småsten i galdeblæren og egentlige sten? Eller kan et øget magne­siumindtag mindske sandsynligheden for, at allerede eksisterende galdesten bliver symptomatiske? Eller er der tale om begge dele?”, spørger Ko.

Tidligere kostundersøgelser viser, at en stor del af den voksne befolkning ikke opfylder de daglige anbefalinger for magnesium (375 mg).

Læs også
Når din krop vil fortælle dig noget…
Grøn mad beskytter mod galdesten
En alternativ indfaldsvinkel til galdesten
Hvem har størst risiko for galdesten?
Kolesterol: 12 måder at sænke det på – naturligt!
Magnesium beskytter mod inflammation og endothelial dysfunktion
Magnesium og krom sikrer optimalt tab af kropsfedt

Kilder 
Tsai CJ, Leitzmann MF, Willett WC, Giovannucci EL. Long-Term Effect of Magnesium Consumption on the Risk of Symptomatic Gallstone Disease Among Men. The American Journal of Gastroenterology (Blackwell Publishing), 2008, bd 103, udgave 2, s. 375-382, doi:10.1111/j.1572-0241.2007.01690.x.
Ko CW. Magnesium: Does a Mineral Prevent Gallstones? The American Journal of Gastroenterology, 2008, bd 103, udgave 2, s. 383-385, doi:10.1111/j.1572-0241.2007.01690.x.