Diabetes Krom Magnesium

Magnesium og krom modvirker insulinresistens og diabetes

Magnesium og krom er to vigtige mineraler med en signifikant indvirkning på insulinresistens og diabetes type II.

Adskillige forsøg underbygger vigtigheden af magnesiumtilskud. Et eksempel er et kontrolleret, randomiseret, dobbeltblind forsøg offentliggjort i 2003 i tidsskriftet Diabetes Care, hvor 63 perso­ner med diabetes type II blev tilfældigt inddelt i to grupper, hvoraf den ene fik 2,5 g magnesium og den anden fik placebo, i en periode på 16 uger. Ved forsøgets afslutning kunne forskerne påvise, at den gruppe, som fik magnesiumtilskud, i statistisk signifikant grad var i stand til at forbedre insu­linfølsomheden, hvilket betyder en bedre stofskiftekontrol ved diabetes.

Krom har også vist sig at være et sikkert og effektivt middel til behandling af patienter med insulin­resistens og diabetes type II. I et forsøg med 180 mænd og kvinder med sygdommen viste det sig, at en stor del af den gruppe, der fik 200-1.000 mikrogram krom dagligt, oplevede en forbedring af blodsukkerstofskiftet, bl.a. en betydelig nedgang i det fastende blodsukkerniveau, det fastende insu­linniveau og insulinniveauet ved måling hver anden time.

Ved at forbedre insulinfølsomheden kan magnesium og krom måske medvirke til at forebygge lidel­ser, der har forbindelse til insulinresistens, bl.a. betændelse, diabetes og Alzheimers.

Læs også
Krom mod diabetes type II
Magnesiumindtag, insulinniveau og risiko for diabetes type II
Insulinresistens kan mindskes med krom og vitaminer
Kosttilskuds betydning for diabetikere
Hvorfor er det så vigtigt med vitaminer?
Magnesium gavner mere, end du måske går og tror
Krom – det skal du have mere af!
Alfa-liponsyre er godt for Type II-diabetikere
Forbrugererfaring: Alfa-liponsyre hjælper på flere lidelser

Kilder
Rodriguez-Moran M, Guerrero-Romero F. Oral magnesium supplementation improves insulin sensitivity and metabolic control in type 2 diabetic subjects: a randomized double-blind controlled trial. Diabetes Care, 2003;26(4):1147-52.
Anderson RA, Cheng N, Bryden NA et al. Elevated intakes of supplemental chromium improve glucose and insulin variables in individuals with type 2 diabetes. Diabetes, 1997;46(11):1786-91.