Magnesium

Magnesium og inflammation

I en undersøgelse på 3.713 kvinder efter overgangsalderen (59-79 år) fandt man, at magnesiumindtagelse var omvendt forbundet med visse biomarkører for inflammation og endothelial dysfunktion.

Forfatterne konkluderer, at et højt magnesiumindtag er forbundet med lavere koncentration af markører i blodet for inflammation og endothelial dysfunktion hos kvinder efter overgangsalderen.

Kilde
Chacko SA, Liu S et al. Relations of dietary magnesium intake to biomarkers of inflammation and endothelial dysfunction in an ethnically diverse cohort of postmenopausal women. Diabetes Care. 2009.