Diabetes Sport og motion

Diabetes og motion

Moderat fysisk aktivitet kan næsten halvere risikoen for at udvikle diabetes type 2, viser en undersøgelse foretaget ved Harvard-universitetet af flere end 70.000 midaldrende kvinder, som blev fulgt i en periode på otte år.

En gåtur i raskt tempo en time dagligt eller anden fritidsaktivitet af moderat intensitet kunne reducere risikoen for at udvikle diabetes type 2 med 46 % sammenlignet med de personer, som dyrkede mindst motion. Fysisk aktivitet forbedrer insulinfølsomheden – og er desuden med til at sænke kropsvægten, siger forskerne.

Kilde
Journal of the American Medical Association, 20. oktober 1999.