Calcium

Calcium og blodtryk

Forskerne undersøgte forholdet mellem kostindtaget af calcium og blodtrykket, og forholdet mellem kostmæssigt indtag af calcium, natrium/kalium og alkohol. Dataene stammer fra First National Health and Nutrition Examination Survey.

Hos personer, der indtager mindre end 400 mg calcium om dagen, havde det daglige alkoholindtag og forholdet mellem natrium og kalium i kosten en signifikant indflydelse på blodtrykket. Indtaget af natrium eller kalium alene var ikke så signifikant som forholdet mellem de to stoffer. Hos personer, der indtog mere end 400 mg calcium om dagen, havde alkohol fortsat en indflydelse på blodtrykket, men dette gjaldt ikke forholdet mellem natrium og kalium.

Kilde
Gruchow HW, Sobocinski KA, Barboriak JJ. Calcium intake and the relationship of dietary sodium and potassium to blood pressure. American Journal of Clinical Nutrition, 1988, 48:1463-1470.