Vitaminer & Mineraler

For højt blodtryk: Hvilke kosttilskud kan hjælpe mig?

400.000 danskere har forhøjet blodtryk – man skønner, at 200.000 ikke ved det. Herhjemme er blodpropper hver år skyld i ca. 20.000 dødsfald. Kvinder har størst risiko for at få blodprop uden varsel. Blodtryksmedicin forebygger dødsfald, men det kan også gøres med billige og risikofrie kosttilskud.

For højt blodtryk: Hvilke kosttilskud kan hjælpe mig? Kalium kan...Kalium

Kaliumtilskud kan bruges mod for højt blodtryk. En kost, der indeholder lidt kalium og meget natrium, er forbundet med for højt blodtryk. Mange undersøgelser viser, at en øget indtagelse af kalium i kosten kan sænke blodtrykket. Desuden peger andre undersøgelser på, at kaliumtilskud alene kan sænke blodtrykket signifikant hos personer med for højt blodtryk. Typisk bruges der i disse undersøgelser doser fra 2,5 g til 5 g kalium pr. dag, og dette giver et signifikant fald i værdierne for både det systoliske og diastoliske tryk.

I en undersøgelse deltog 37 voksne med mildt forhøjet blodtryk. Patienterne fik enten 2,5 g kalium pr. dag, 2,5 g kalium plus 480 mg magnesium eller et placebo i 8 uger. De skiftede derpå over til en anden behandling i de næste 8 uger osv. Resultaterne viste, at et kaliumtilskud sænkede det systoliske blodtryk med et gennemsnit på 12 ml/Hg kviksølv og det diastoliske med et gennemsnit på 16 ml/Hg. Interessant nok gav øget tilførsel af magnesium ikke nogen yderligere nedsættelse af blodtrykket.

Kaliumtilskud kan være særligt nyttigt i behandlingen af for højt blodtryk hos personer over 65 år. Ældre mennesker reagerer ofte ikke helt og fuldt på blodtrykssænkende medicin, hvilket gør brugen af kaliumtilskud til en spændende mulighed. I en dobbeltblind undersøgelse fik 18 ubehandlede ældre patienter (gennemsnitsalder 75 år) med et systolisk blodtryk på mere end 160 ml/Hg og/eller et diastolisk på mere end 95 ml/Hg enten kaliumklorid (der gav 2,5 g kalium) eller et placebo hver dag i 4 uger. Efter denne relativt korte behandlingsperiode oplevede den gruppe, som fik kalium et fald på 12 ml/Hg i det systoliske tryk og 7 ml/Hg i det diastoliske tryk. Disse resultater er ganske tilfredsstillende, sammenlignet med de resultater, der opnås med andre medikamenter.

Calcium

For højt blodtryk: Hvilke kosttilskud kan hjælpe mig? Calcium kan...Nye undersøgelser indikerer, at den store hyppighed af hypertension (forhøjet blodtryk) i USA kan være et resultat af en lav calciumindtagelse kombineret med en høj indtagelse af natrium. I én undersøgelse blev 48 mænd med for højt blodtryk behandlet med 1.000 mg calcium i 8 uger. 22 af dem (44 %) opnåede en terapeutisk meningsfuld reduktion af deres blodtryk. I mange tilfælde var resultatet lig med eller bedre end de resultater, der blev opnået med blodtrykssænkende medicin.

I en anden undersøgelse fik kvinder med for højt blodtryk enten 1.500 mg calcium eller blodtrykssænkende medicin i 4 år. Calcium-gruppen opnåede et signifikant fald i det systoliske blodtryk. Ikke-calciumgruppen oplevede en stigning i deres blodtryk, selv om de fik blodtrykssænkende medicin.

Undersøgelser flere steder i verden har også afsløret en sammenhæng mellem graviditetsrelateret hypertension og lav calciumindtagelse. I lande karakteriserede af en gennemsnitlig calciumindtagelse på 1.000 mg pr. dag eller mere forekommer graviditetsrelateret forhøjet blodtryk i mindre end 1 ud af 200 graviditeter. I samfund, hvor calciumindtagelsen er under 500 mg pr. dag er hyppigheden 20 gange større.

Calciumtilskud er uden de ubehagelige bivirkninger, der så ofte er knyttet til blodtrykssænkende medicin, herunder impotens, træthed, vægtøgning, svimmelhed og forringet koncentration. Som undersøgelserne indikerer, kan calciumbehandling være et effektivt middel til at behandle for højt blodtryk. Hypertension forbundet med salt-følsomhed, synes at have størst gavn.

Magnesium

Magnesium påvirker blodkarrenes muskeltonus, hvad der måske kan forklare, hvorfor magnesiumtilskud har vist sig at hjælpe med at kontrollere hjertekarsygdomme. Fx indikerer forskning, at magnesiumtilskud er effektive med hensyn til at nedsætte nogle typer af forhøjet blodtryk hos personer med et lavt magnesiumniveau. Desuden har forskning vist, at mennesker der lider af angina, hvilket kan forårsages af kramper i de blodkar, der fører til hjertet, har gavn af magnesiumtilskud. Folk med for højt blodtryk oplever ofte kramper i nethindens blodkar, hvad der kan ende med at påvirke synet. Folk, der tenderer til et lavt magnesium, har oplevet en tilbagegang i denne sygdom, når de tager magnesiumtilskud.

Diabetes er en anden sygdom, som kan beskadige blodkarrene i nethinden, hvad der til sidst kan føre til alvorlige synsproblemer og måske blindhed. Også her er der bevis for, at lave magnesiumniveauer kan være en yderligere risikofaktor i udviklingen af denne sygdom.

For højt blodtryk: Hvilke kosttilskud kan hjælpe mig? C-vitamin kan...C-vitamin

En ny undersøgelse offentliggjort i det britiske medicinske tidsskrift The Lancet kan måske genoplive interessen for C-vitamin til nedsættelse af for højt blodtryk. Ifølge forskere fra Boston University School of Medicine og Linus Pauling Institute ved Oregon State University viste en undersøgelse, at en dosis på 500 mg dagligt sænkede blodtrykket hos patienter med mildt til moderat forhøjet blodtryk. Undersøgelsen delte en gruppe på 39 patienter i 2 grupper: Den ene fik en dosis på 500 mg C-vitamin, den anden fik placebo. Efter en måned faldt blodtrykket hos de patienter, der tog C-vitamin med 9,1 % – et fald, der kan sammenlignes med, hvad der ifølge forskerne opnås med receptpligtig medicin.

Alice Lichtenstein, talskvinde for American Heart Association og professor for Tufts University i Boston, siger: “Jeg tror, det ville være uheldigt, hvis folk gik hen og tog C-vitamin mod for højt blodtryk på basis af en enkelt undersøgelse. Det er ikke en alternativ terapi.

“Vi ønsker bestemt ikke, at folk afbryder deres medicinbehandling,” siger Balz Frei, direktør for Linus Pauling Institute og en af de førende forskere. Han mener også, at C-vitamin kan virke sammen med receptpligtig blodtrykssænkende medicin.

Læs også
Blodtrykket skal ned
Forhøjet blodtryk – 10 vigtige spørgsmål og svar
Kalium er vigtigt for dit blodtryk
Calcium og for højt blodtryk
Magnesiumtilskud sænker blodtrykket
C-vitamin sænker blodtrykket
Vitaminer og mineraler kan sænke blodtrykket hos diabetikere
Multivitaminer virker på hele din krop og din helse
Urinsyre er årsag til mange sygdomme

Kilder
Lieberman S, Bruning N. The Real Vitamin & Mineral Book, N.Y. 1997.
The Lancet, 1999.