Selen

Selen og kræftforebyggelse

Selen er et essentielt sporstof og et essentielt element i vores antioxidante forsvar – og dermed i den generelle kræftforebyggelse. I 1996 offentliggjorde Journal of the American Medical Association resultaterne af et banebrydende, dobbeltblindet, randomiseret og placebo-kontrolleret forsøg, som viste, at indtagelse af selen gav et bemærkelsesværdigt 50 % fald i den samlede kræftdødelighed. Selentilskud viste sig også at reducere forekomsten af alle kræfttyper med godt 1/3 i forhold til placebogruppen.

Forsøget omfattede 1.312 deltagere i alderen 18-83 år. De blev undersøgt hver sjette måned i perioder på helt op til 10 år. Resultaterne viste også, at der blandt deltagere, der fik 200 mikrogram selen om dagen, i forhold til placebogruppen var

  • 46 % færre tilfælde af lungekræft
  • 58 % færre tilfælde af kræft i tyk- og endetarmen
  • 63 % færre tilfælde af prostatakræft.

Desuden har forskere fra Harvard University påvist, at øget selen giver en lavere risiko for fremskreden prostatakræft. Forsøget, der fulgte over 33.000 mænd, viste, at de mænd, der havde det højeste selenindhold i kroppen, kun havde 1/3 så høj risiko for at udvikle fremskreden prostatakræft som mænd med et lavt selenindhold.

Disse resultater er signifikante, fordi de bekræfter, at et lavt indhold af selen i kroppen er en alvorlig risikofaktor for prostatakræft.

Selen kan medvirke til kræftforebyggelseLæs også
Selen – en væsentlig antioxidant
Selen er livsnødvendigt
Prostatakræft: Kan jeg gøre noget for at forebygge?
Lycopen medvirker til at reducere risikoen for prostatakræft
Solskin forebygger prostatakræft
D-vitamin og kræftforebyggelse
Nyrekræft: Frugt og grønt kan måske halvere mænds risiko
Masser af frugt og grønt nedsætter risikoen for blærekræft
Kronisk inflammation som risikofaktor for kræftdødsfald

Kilde
Journal of the American Medical Association, 1996