Selen

Selen kan bremse aldersrelateret tab af mentale funktioner

Undersøgelser har vist, at selen kan bremse aldersrelateret tab af mentale funktioner. Ny fransk forskning tyder på, at den mentale svækkelse, der na­turligt sker med alderen, kan øges af et faldende selenniveau. Forsøget kan medvirke til at øge offentlighedens opmærksomhed på et mineral, som også tidligere er sat i forbin­delse med en reduktion i risikoen for prostata- og lungekræft samt en forbedring af immunforsvaret.

Den mentale funktion falder helt naturligt med alderen, men resultaterne af denne forløbsundersø­gelse tyder på, at dette fald kan bremses af selentilskud. ”Eftersom iltningen af hjernen er årsag til den kognitive svækkelse, kan selen, som er en antioxi­dant, muligvis beskytte mod denne svækkelse”, skrev hovedforfatter N. Tasnime Akbaraly fra University of Montpellier 1. Akbaraly og hans forskerhold rekrutterede 1.389 ældre forsøgsdeltagere i alderen 60-71 og under­søgte ændringerne i deres mentale funktionsevne og indholdet af selen. Det gennemsnitlige indhold af selen i blodet ved forsøgets start lå på 1,09 mMol/l, og niveauet viste generelt en nedadgående tendens i løbet af de ni år, opfølgningsperioden varede.

Forskernes vurdering af resultaterne

Efter justering for evt. kontekstuelle faktorer rapporterer forskerne, at den mentale svækkelse over tid hænger sammen med et fald i blodindholdet af selen. ”Blandt de forsøgspersoner, hvis plasma-selenindhold faldt, kunne vi iagttage, at jo større nedgan­gen var, jo større var også sandsynligheden for mental svækkelse”, siger Akbaraly. ”Og blandt de forsøgspersoner, hvis plasma-selenindhold øgedes, var svækkelsen størst blandt de personer, som fik mindst selen. Selenindholdet falder med alderen og kan medvirke til tab af neuropsykologisk funktion blandt ældre”, konkluderer forskerne.

Selen kan bremse aldersrelateret tab af mentale funktioner

Ifølge forskerne er der behov for specielt et randomiseret, kontrolleret forsøg med mennesker for at underbygge disse resultater. ”Denne dynamiske indfaldsvinkel kunne kaste nyt lyser over de potentielle fordele ved selentilskud”, siger Akbaraly.

Læs også
Selen – en væsentlig antioxidant
Selentilskud er nødvendigt for ældre kvinder
Selen og carotenoider reducerer dødeligheden
Sådan ruster du dig bedst til alderdommen
Gør noget proaktivt for at bevare et godt helbred
Mental svækkelse kan skyldes mangel på D-vitamin
Hjerneforskning: Unge er hurtigere til at lære nyt

Kilde
Akbaraly NT, Hininger-Favier I, Carriere I, Arnaud J, Gourlet V, Roussel AM, Berr C. Plasma Selenium Over Time and Cognitive Decline in the Elderly”. Epidemiology, 2007, bd 18, nr. 1, s. 52-58.