Selen

Immunforsvaret og selen

Denne undersøgelse vurderede virkningen af 200 mikrogram selen pr. dag i otte uger blandt raske, frivillige universitetsstuderende.

10 deltagere fik et placebopræparat, og 11 deltagere fik selentilskud. I selengruppen kunne man påvise en 118 % stigning i den cytotoksiske lymfocytmedierede svulstcytotoksitet og en 82,3 % stigning i NK-cellernes aktivitet sammenlignet med de målinger, man foretog ved forsøgets start. Tilskuddet ændrede ikke blodets samlede selenindhold i nævneværdig grad.

Disse resultater tyder på, at vil man opnå en immunforsvarsstimulerende virkning ved selen, skal man tage et tilskud, der ligger over den mængde, man får tilført via en normal, daglig kost.

Kilde
Kiremidijian-Schumacher L et al. Supplementation With Selenium and Human Immune Cell Functions. It. Effect on Cytotoxic Lymphocytes and Natural Killer Cells. Biological Trace Element Research, 1994,-41:115-127.