Folkesundhed Graviditet og fødsel Vitaminlignende stoffer

Cholintilskud til mødre: Beskyttelse af barnet mod COVID-19-skader

September 2020-udgaven af Journal of Psychiatric Research beskriver et forsøg, der har påvist, at et højere niveau af cholin – et næringsstof, der er essentielt for udviklingen af fostrets hjerne – hos moderen giver øget beskyttelse mod hjerneskader som følge af virale åndedrætsinfektioner hos fostret.

”Centers for Disease Control and Prevention (CDC) forudsiger, at COVID-19 vil påvirke fostres hjerneudvikling som andre almindelige corona-vira”, bemærker forskningsleder Robert Freedman, MD fra University of Colorado. ”Det er væsentligt for sundhedsvæsnet – og for vordende mødre – at være klar over, at et naturligt næringsstof kan indtages under graviditeten ligesom folsyre og andre vitaminer for at beskytte fostre og nyfødte mod problemer med hjernens udvikling”.

Forsøget omfattede 43 mødre, som havde fået virus i åndedrætsfunktionerne i løbet af uge 1-16 af graviditeten, og 16 mødre, som ikke var blevet smittet. Efter 16 uger målte man mødrenes serumindhold af cholin. Deltagerne udfyldte spørgeskemaet Infant Behavior Questionnaire-Revised, som evaluerer omfanget af aktivitet, angst og tristhed og evnen til at fastholde opmærksomheden og knytte bånd til forældrene, da spædbørnene var tre måneder gamle. Børn af kvinder, der var blevet smittet med en moderat til svær virusinfektion i luftvejene og havde et højere cholinniveau, var bedre i stand til at knytte bånd til forældrene og fastholde opmærksomheden sammenlignet med børn af smittede mødre, som havde et lavere cholinniveau.

”Tidligere pandemier har resulteret i langt flere tilfælde af mental sygdom såsom skizofreni, ADD og lidelser inden for autismespektret”, lyder det fra forskerne. ”Men eftersom data fra COVID-19 ikke vil være tilgængelig før om nogle år, håber vi, at vores resultater giver værdifulde oplysninger til kommende mødre om at tage et cholintilskud under graviditeten”.

Læs også
Cholin styrker hjernen og hjælper kroppen ved spidsbelastning
Cholin: Tankevitaminet
Hvad er K-vitamin – og spiller det en rolle ved COVID-19?
Niacinmangel kan måske forværre forløbet af COVID-19
Nigellafrøolie mod COVID-19?
Hvorfor rammer COVID-19 nogle patienter særligt hårdt?
Forebyg kræft i hjernen hos nyfødte med multivitaminer

Kilde
https://www.lifeextension.com/whatshot/2020/6/june-whats-hot-articles