Graviditet og fødsel

Knogletab og aluminium hos for tidligt fødte børn

Et forsøg med 44 raske, for tidligt fødte børn og 82 fuldbårne børn viste en betydelig sammenhæng mellem knogletæthed/-mineralindhold og børnenes alder ved fødslen samt en negativ sammenhæng med blodets indhold af aluminium. Hos fuldbårne børn hang knogletæthed/knoglemineralindhold sammen med alder og blodets indhold af kalk. Hos for tidligt fødte børn var der en sammenhæng mellem blodets indhold af aluminium og en forsinket udvikling.

Aluminiumniveauet bør reduceres selv hos raske, for tidligt fødte børn. Hos for tidligt fødte børn synes blodets aluminiumindhold og deres alder at hænge nøje sammen med udviklingen af knoglemineraler sammenlignet med de sædvanlige kalkstofskifteparametre.

For tidligt fødte børn bør ikke udsættes for aluminium-påvirkning.

Læs også
Nyfødte kan have behov for ekstra D-vitamin
Hvidløg under graviditet = færre for tidligt fødte børn
Lakrids øger risikoen for at føde for tidligt
Aluminium, knogletab og Alzheimers
Magnesium øger knoglemineraltætheden

Kilde
Bougle D et al. Relationship Between Bone Mineralization and Aluminum in the Healthy Infant, European Journal of Clinical Nutrition, 1998;52:431-435.